Concept Stappenplan invoering van een volledig basisinkomen in Nederland

Een nogal cijfermatig plan voor invoering van een basisinkomen in Nederland voor personen vanaf 18 jaar.

https://basisinkomen.nl/wp-content/uploads/2013-04-12-Concept-stappenplan-invoering-volledig-Basisinkomen-in-Nederland.pdf