Conferentie Gedurfde Ideeën over Armoedebestrijding 18 maart

Het bestuur van Linksom! nodigt leden van de vereniging Basisinkomen en andere belangstellenden uit voor de conferentie Gedurfde Ideeën over Armoedebestrijding op 18 maart.

Op 18 maart organiseert Linksom! samen met de PvdA, GroenLinks en FNV de 2e conferentie Gedurfde ideeën over Armoedebestrijding.[1]

In het programma onder meer:
•       Jesse Klaver Sense of urgency
•       Hans Spekman  Armen van de Toekomst
•       Richard Moti  Basisbanen
•       Meike Bokhorst Bestaansonzekerheid bij sociale minima
•       Joop Slomp  Progressieve armoedepolitiek in gemeenten
•       Bram Mellink  Arme staat! Marktwerking en de publieke sector sinds het neoliberalisme
•       Reyer Brons Basisinkomen
•       Kitty Jong Visie FNV
•       Esther Mirjam Sent Reflectie

Deze conferentie legt de nadruk op het structureel voorkómen en bestrijden van armoede.
Oorzaken en gevolgen van armoede staan centraal en mogelijkheden om tot structurele verbeteringen van armoedebeleid te komen. De bijeenkomst is interessant voor progressieve politici en bestuursleden (waaronder leden 1e en 2e kamer, wethouders, raadsleden en kaderleden).
Andere belangstellenden en introducees zijn van harte welkom.

De conferentie vindt plaats op zaterdag 18 maart van 10:30 uur tot 17 uur in Fort Vreeswijk in Nieuwegein.  Gratis toegang. We zorgen voor een eenvoudige lunch.

Aanmelding is noodzakelijk.  Stuur z.s.m. een mailtje naar armoedeconferentie@gmail.com.
Vermeld dat het de conferentie op 18 maart betreft en geef uw naam, mobiele nummer en emailadres. We gaan zorgvuldig om met deze gegevens.

Programma en conferentiemap
Na aanmelding ontvangt u tijdig de conferentiemap met daarin het programma van de bijeenkomst en het artikel Armoede, ongelijkheid en politiek Links.

februari 2023, Frans Dolmans, bestuur Linksom!

[1] Een eerste conferentie over dit thema vond plaats op 5-11-2022