CONFERENTIE: Op naar een Onvoorwaardelijk BasisInkomen!

Onze vereniging viert haar 20 jarig jubileum met een
CONFERENTIE: Op naar een Onvoorwaardelijk BasisInkomen!
Zaterdagmiddag 29 oktober 2011, in het Academiegebouw, Senaatszaal, Domplein 29, Utrecht.

LET OP! ADRES IS ANDERS dan in de nieuwsbrief  en vorige keren

Laatste programmaupdate 17 oktober 2011

Het bestuur nodigt u graag uit om deel te nemen aan deze conferentie. Het wordt een gebeuren met interessante sprekers. Hun uiteenlopende achtergrond – wetenschappelijk, economisch en politiek – belooft gevarieerde perspectieven op het basisinkomen, een recht voor iedereen. Het onvoorwaardelijk basisinkomen kan het begin zijn van een betere samenleving.

Een land als Nederland kan het basisinkomen invoeren, dat wil zeggen: de voorwaardelijke sociale zekerheid vervangen door een onvoorwaardelijk basisinkomen: échte bestaanszekerheid.

Met Basic Income Earth Network – BIEN kijkt de conferentie over nationale grenzen heen. Nederland is wel het voornaamste doelwit van de conferentie. De vraag is wat we kunnen doen om de totstandkoming van een onvoorwaardelijk basisinkomen te bereiken. De politieke weg naar het basisinkomen was 20 jaar lang moeilijk begaanbaar, maar nu lijkt het tij te keren. Terwijl de mondiale crisis een nieuwe fase ingaat, kan de betekenis van het basisinkomen – ook in Nederland – opnieuw duidelijk gemaakt worden.

De conferentie wordt afgesloten met een discussie tussen een forum van nederlandse politici en de aanwezigen in de zaal.Het verloop van de conferentie en discussie staat onder leiding van Cees Grimbergen.

Voorlopig programma:

 • 13.00 uur
  Inloop (inschrijving, documentatie, film, voorlichtingskraam; koffie en thee)
 • 13.30 uur
  Opening door Cees Grimbergen
  Welkom, en aankondiging van de VBi campagne (Ad Planken, waarnemend voorzitter VBi) *1)
 • 13.40 uur
  Guy Standing (econoom, co-president BIEN) *2)
  ”Is basic income an answer for the precariat?” *3)
 • 14.05 uur
  Nele Lijnen (Senator België vanuit de basisinkomen-partij Vivant)
  “Ontwikkelingssamenwerking en basisinkomen, een Belgisch initiatief“
 • 14.30 uur
  Leon Segers (accountant, lid VBi)
  “Basisinkomen en ondernemerschap, vanuit de praktijk gezien”
  Coreferent: Matthias / Reimund Acker (Netzwerk Grundeinkommen Duitsland)
 • 14.55 uur
  Video voorstelling: Trailer „Grundeinkommen Kultuurimpuls“
 • 15.10 uur
  Jan-Frank Koers (Econoom , bestuurskundige en schrijver van het boek: “Nieuw Nederland”)
  “Een economie in crisis en basisinkomen”
  Coreferent: Guido den Broeder (econometrist, bestuurslid VBi)
 • 15.35 uur:
  Discussie tussen de aanwezigen en een forum van politieke partijen met o.a.: SP(Emiel Roemer), PvdA ( Ed Groot), Groen Links (Alexander de Roo), NN (Jan-Frank Koers), De Groenen (Paul Freriks), D66 (?), CU (?), PVV (Fleur Agema?)
 • 16.30 uur:
  Afsluitend woord door Michiel van Hasselt, bestuurslid VBi.
  Drinken op een onvoorwaardelijk basisinkomen !

*1) VBi = Vereniging Basisinkomen
*2) The “Precariat”: a social group consisting of people whose lives are difficult because they have little or no job security and few employment rights (oftewel: die mensen, wier basiszekerheden bij voortduring op de tocht staan)
*3) BIEN = Basis Income Earth Network

NB: Deelname is gratis. Gelet op de beperkte zaalruimte is het van belang dat u zich spoedig aanmeldt, via dit intekenformulier of telefonisch naar Ron Smit 020 6948650.

NB 2: We stellen het zeer op prijs als u wijzigingen in uw e-mailadres doorgeeft via het contactformulier.

Bij voorbaat dank!