Heeft u uw contributie al betaald, of wilt u gewoon doneren?

2016-05-20 Foto Marten KramerHet politieke debat is weer gestart in Nederland. Met de Internationale Week van het Basisinkomen en de verkiezingen in het vooruitzicht wil de Vereniging Basisinkomen zich weer nadrukkelijk presenteren met acties en bijeenkomsten. Daarom hebben we als vereniging weer dringend behoefte aan uw financiële ondersteuning. Wij roepen iedereen op om een extra donatie van € 10 , of als u het kunt missen € 25 , te doen in verband met de komende verkiezingen  van de Tweede Kamer.

Beste verenigingsleden,

Om goed in te kunnen spelen op de Internationale Week van het Basisinkomen en de komende verkiezingen wil het bestuur graag de status van de financiën verbeteren. Door de kosten van de bestelling van de benodigde promotiematerialen nadert de verenigingskas de bodem. Voordat we daar tegenaan lopen willen we als bestuur alle leden oproepen hun contributie te betalen, natuurlijk voor zover ze dat dit jaar nog niet gedaan hebben en daarnaast ook een extra donatie te doen van bijvoorbeeld €10. Als uw nieuwe penningmeester wil ik later dit jaar ook nog in een meer persoonlijke vorm de mensen benaderen om hun contributie te betalen als ze dat dit jaar nog niet gedaan hebben. Daar zitten ook leden bij die het jaar daarvoor (2015) ook nog geen bijdrage hebben gegeven. Die zal ik daarbij als eerste gaan benaderen.

Als bestuur vinden we namelijk dat als u lid bent van de vereniging we u mogen vragen om ieder jaar trouw uw contributie te betalen. Afgelopen jaren is daar wellicht nog wat te weinig aandacht aan besteed maar dat willen we met ingang van dit jaar recht trekken.

En wat is er nu mooier dan dat u kunt zeggen dat u met uw bijdrage de invoering van het basisinkomen mogelijk heeft gemaakt in Nederland. Velen zullen u daarvoor later dankbaar zijn.

En delen is het nieuwe welzijn.

Ik dank u bij voorbaat voor uw bijdrage.

Graag uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL28 INGB 0001 8909 19  ten name van Vereniging Basisinkomen te Zeist.

Betalen kan ook via onze Basisinkomen Webwinkel

Uw penningmeester.

Marten Kramer