Corrigeer het Akkoord van Wassenaar door Basisinkomen in te voeren

De opbouw van de verzorgingsstaat na de oorlog stopte met het Akkoord van Wassenaar in 1982.
De toen ingezette trend is vandaag nog steeds leidend.
De oplossing is dat alle sociale wetten verdwijnen en iedere burger een vast Basisinkomen krijgt met een jaarlijkse inflatie correctie.

Na de verschrikkelijke oorlog van 1940-1945 moest Nederland uit een diep dal zich weer omhoog worstelen. Willem Drees, de 2e minister President die 10 jaren onze premier is geweest heeft veel betekend voor een nieuwe sociale maatschappij. Wim Kok steunde hem daarbij als voorzitter van de FNV.
Belangrijke wetten werden in die tijd ingevoerd waardoor de verzorggingsstaat werd uitgebreid, waardoor behoeftige Nederlanders niet meer afhankelijk werden van de liefdadigheid:

  • 1947 De Algemene Ouderdoms Wet
  • 1963 de Kinderbijslagwet
  • 1965 de Algemene Bijstandswet

De inkomens gingen omhoog voor alle werknemers. Tot de jaren 80.
De werkgevers kregen hierdoor hogere loonkosten. Zij wilden veranderingen, maar de vakbonden hielden dit tegen totdat Wim Kok, zijn veren schudde, de vakbond verliet en in het overleg met de werkgevers stapte. Hij pleegde verraad aan zijn vakbond, maar was voor de werkgevers van cruciaal belang in het overleg. De vakbonden waren daardoor uitgeschakeld en de neerwaartse belangen van de werknemers een feit.

24 november 1982 werd het Akkoord van Wassenaar gesloten. De inhoud luidde als volgt: De winstcapaciteit van het bedrijfsleven kan worden vergroot door het schrappen van maatregelen om werknemers te beschermen.
Links Nederland beschouwde het als een poging tot staatsgreep!

De Partij van de Arbeid kwam desondanks in 1982 in de kamer met 47 zetels. Maar de sociaaldemocraten sloten een coalitie met VVD voorman Ed Nijpels.

In 1994 neemt Wim Kok het premierschap over van Lubbers van het Paarse kabinet, maar bleef de lijn van Lubbers volgen. Het ontslagrecht wordt versoepeld. Lonen en pensioenen worden verlaagd. Er wordt bezuinigd op zorg, de infrastructuur en het onderwijs.

Ditzelfde herhaalde zich tijdens de kabinetten van Mark Rutte. Tegen het einde van zijn 2e ambtstermijn is hij trots op de staat der Nederlanden, net als Lubbers in 1982. Dus wordt onder zijn bewind het ontslagrecht versoepeld, lonen en pensioenen worden verlaagd. Er wordt bezuinigd op zorg, de infrastructuur en het onderwijs. De BTW wordt met 50% verhoogd. Dat is nu al sinds 1982 de koers.

Rutte zou uit die negatieve tendens  de consequentie moeten trekken en zich niet meer beschikbaar stellen voor de Nederlandse politiek. Daar heeft hij zeker na het Nationale Toeslagen debacle geen recht meer op.

De enige hoop voor werkenden is het Basisinkomen te ondersteunen want dat is de ultieme mogelijkheid recht te doen aan alle loonslaven. ARBEID ADELT is een paskwil.

Gelukkig zijn er meerdere partijen die het Basisinkomen ondersteunen maar allemaal op hun eigen manier en met kleine stapjes. Geen enkele partij geeft concreet aan hoe men dat wil aanpakken, alleen Groen Links wil het in 8 jaar realiseren, maar dat duurt te lang.

Nog dit jaar kan als men het wel zou willen, geregeld worden dat alle sociale wetten verdwijnen en iedere burger een vast Basisinkomen krijgt met een jaarlijkse inflatie correctie. Het ambtenaren corps zal een andere baan moeten zoeken maar ontvangt wel tegelijkertijd ook het basisinkomen.

HET BASISINKOMEN KAN DE DEUREN OPENEN VOOR EEN BETERE MAATSCHAPPIJ!

Dit is noodzakelijk om het mensdom alle kansen te geven om prettig te leven en zich te ontplooien. Vrijheid in denken en doen, alleen daarin kan iedereen zich ontwikkelen.

Ype Jan de Vries, maart 2021
Foto Chris van Veen en Wim Kok sluiten het Akkoord van Wassenaar

Eerdere blogs van Ype Jan de Vries: