CPB & basisinkomen

Basisinkomen komt verreweg als beste maatregel uit de CPB bus om armoede te bestrijden. Dat het meer vrijheid geeft vermelden ze niet

Het CPB heeft basisinkomen 2.0 nagerekend. Individueel basisinkomen € 635, per huishouden € 600, kinderen € 300 en huurtoeslag blijft. Dit scenario heeft het Nibud vorig jaar voor de vereniging basisinkomen doorgerekend. Daar bleek dat de onderkant er iets op vooruit zou gaan en tot twee maal modaal de inkomens stijgen. Een flinke impuls voor de koopkracht.
Het CPB heeftdit scenario gekozen mede op basis van verzoeken van D66 gebaseerd op een daartoe strekkende motie.

Basisinkomen 2.0 komt verreweg als beste maatregel uit de CPB bus om armoede te bestrijden. Dat het meer vrijheid geeft vermelden ze niet.

Wel maakt het CPB ( en de media) er een groot punt van dat de werkloosheid met 600.000 mensen zou stijgen, omdat de inkomstenbelasting flink moet stijgen. Maar klopt dat allemaal wel?

De bezuinigingen op het controleapparaat worden niet meegenomen door het CPB. Dat levert naar schatting 6 miljard op. Werkgevers gaan veel minder premies voor WW en ZW afdragen. Zeker 5 miljard. Niet meegenomen door CPB.

De 2 miljoen uitkeringsgerechtigden gaan ( kleine) baantje nemen naast het basisinkomen om wat extra. verdienen. De proeven in Utrecht, Amsterdam en Finland leveren daarvoor hard bewijs. CPB heeft dit effect niet meegenomen.

De kosten voor fysieke en geestelijke gezondheid dalen. Ook dit effect is niet meegenomen. Minder criminaliteit, ook niet verdisconteerd.
De kleine belastingverhoging voor basisinkomen 2.0 had ook gevonden kunnen worden door vermogens hoger te belasten, grote bedrijven eerlijker belasting te laten betalen in plaats van het verhogen van de inkomstenbelasting .

Alexander de Roo, 19 juni 2020
update 4-7-2020

Zie voor de bron van de genoemde berekeningen het CPB/SCP- rapport Kansrijk armoedbeleid.
Zie voor het vervolg van D66 ook D66 pleit voor bescheiden Negatieve Inkomstenbelasting ter vervanging van de toeslagen.