CU, D66, GroenLinks, PvdD, PvdA en Splinter nemen stappen op weg naar basisinkomen

Van de partijen inclusief afsplitsingen die nu zetels in de 2e Kamer hebben, zijn er zes waar sprake is van stappen in de richting van basisinkomen. Soms nog voorzichtig, maar er is een begin.

De sociaaldemocraten van de PvdA hebben  – net als vier jaar geleden – in hun programma staan dat gemeenten met basisinkomen kunnen experimenteren.
De PvdD had dat vier jaar geleden ook, maar zij willen nu onderzoek plus een grootschalig experiment!
Ook het van de PvdD afgescheiden kamerlid Femke Merel van Kooten staat voor deze lijn via de nieuwe partij Splinter.
GroenLinks bepleitte een grootschalig experiment de vorige keer en bracht dat ook in bij de kabinetsformatie. Het compromis met Rutte en Buma was dat gemeenten vrij mochten experimenteren met basisinkomen. De komende vier jaar wil GroenLinks een nieuwe inkomensafhankelijke belastingtoeslag. Deze varieert van circa € 750 voor werkende armen tot nul euro als je een ton verdient. Dit idee wordt gevolgd door invoering van het basisinkomen in de tweede kabinetsperiode.
Ook D66 was voor lokale experimenten, maar zij wil de komende kabinetsperiode  invoering van een negatieve inkomsten belasting. Concreet is dit een maandelijks bedrag van  € 220 voor mensen die samenwonen of getrouwd zijn en € 300 voor alleenstaanden. Later  wordt dit verhoogd tot het sociaal minimum.
De ChristenUnie bepleit net als D66 een vergaande herziening door het afschaffen van alle toeslagen en invoering een negatieve inkomstenbelasting.  Zij gaan voor een maandelijks bedrag van circa € 250 per persoon.

Onze politieke lobby heeft succes gehad. Maar niet bij alle partijen.
Het CDA bepleit de terugkeer van de basisbeurs ( basisinkomen voor studenten), maar keert zich expliciet tegen basisinkomen met het zinnetje ’gratis geld bestaat niet’.
De VVD had bijna – net als D66 negatieve inkomstenbelasting –  opgeschreven, maar de partijleiding vond dat ze met een verhoging van het minimumloon met 5 % al links genoeg waren geworden.
Bij de overige partijen en afsplitsingen zijn geen sporen van positieve gedachten richting basisinkomen.

In totaal hebben zich 89 partijen gemeld bij de Kiesraad. Op korte termijn wordt duidelijk welke partijen echt meedoen aan de komende verkiezingen. Ze dienen daarvoor een kieslijst in te dienen, bijna 600  ondersteuningsverklaringen te overleggen en een flinke waarborgsom te betalen.
Zodra duidelijk is welke partijen er meedoen buiten de zittende partijen, komen we met een overzicht van hun standpunten.

Alexander de Roo, voorzitter VBi
gecorrigeerdee versie 9-2-2021

Zie ook onze pagina Politiek en Basisinkomen.
Er is ook een overzicht waar alle geregistreerde partijen langs gelopen worden  en een pagina waarop ze zijn gerubriceerd naar hun stellingname van voor tot ongenoemd.