Cyprus komt met minimum uitkering, van basisinkomen is geen sprake!

euro-150x150De Cypriotische president Anastasiades heeft aangekondigd dat met ingang van 2014 iedere Cyprioot recht krijgt op een soort “basisinkomen”  (Guaranteed Minimum Income)  . “Dit geldt voor medeburgers die een inkomen hebben waardoor zij geen waardig leven kunnen leiden, ongeacht hun leeftijd of beroep,” zo verklaarde Anastasiades.

Het gaat  hier om het geven van sociale zekerheid op voorwaarden. Niet om een Onvoorwaardelijk Basisinkomen. Het is dus wel duidelijk dat men van de populariteit van de term “basisinkomen” gebruik gaat maken voor eigen doeleinden, zonder dat het er ook maar enigszinds mee te maken heeft.

Bij de vaststelling van de hoogte van het Anastasiades-inkomen (Guaranteed Minimum Income) wordt rekening gehouden met de kosten van het levensonderhoud en het recht op huisvesting van de economisch zwakkeren.

Het  Anastasiades-inkomen zal ook bij die burgers van Cyprus terecht komen die tot op heden ten onrechte geen enkele ondersteuning van Cyprus hebben gekregen. Met name zelfstandigen zonder inkomen en die met een inkomen onder het minimum bestaansniveau.

Helaas zit het venijn in de staart. Het Cypriotische Anastasiades-inkomen is niet onvoorwaardelijk. Er geldt namelijk dat de Cyprioot verplicht is aanbiedingen van werk te accepteren en deel te nemen aan maatregelen om de werkloosheid te bestrijden (denk aan onze re-integratie). Met andere woorden er is geen sprake van een Basisinkomen, laat staan Onvoorwaardelijk, maar van een uitkering met dwangarbeid als tegenprestatie.

PS

teken voor onderzoek naar een sociaal en een echt onvoorwaardelijk basisinkomen: http://sign.basicincome2013.eu

Lees de reactie van het Griekse team voor Basisinkomen: http://www.basicincome.gr/portal/guaranteed-minimum-income-in-cyprus/ (engels)

Lees ook: http://cyprus-mail.com/2013/07/27/president-pledges-a-guaranteed-minimum-income-updated/