D66 eerste partij met het basisinkomen in het verkiezingsprogramma

D66 heeft gekozen voor het basisinkomen in de vorm van een negatieve inkomstenbelasting. Daarmee is D66 de eerste grotere Nederlandse politieke partij die kiest voor het concept basisinkomen.

Zaterdag 28 november heeft D66 het verkiezingsprogramma 2021 vastgesteld met daarin opgenomen het basisinkomen in de vorm van een negatieve inkomstenbelasting. Daarmee is D66 de eerste grotere Nederlandse politieke partij die kiest voor het concept basisinkomen. De komende weken zullen ook de andere partijen hun verkiezingsprogramma’s vaststellen. Het wordt interessant om te zien in hoeverre deze ook een dergelijks stap richting het basisinkomen zullen zetten.

De titel van het aangenomen amendement op het D66 verkiezingsprogramma is “Op naar een NIB op sociaal minimum”. Daarin wordt aangegeven dat de elders uitgewerkte verzilverbare heffingskorting kan worden verhoogd tot uiteindelijk het bestaansminimum met daarin opgenomen o.a. de studiefinanciering, bijstand en AOW. Als voorwaarde wordt gesteld dat effecten op overheidsfinanciën en economie dit toelaten en er geen grote negatieve effecten op de werkgelegenheid zijn.

D66 heeft niet het begrip basisinkomen willen opnemen in de tekst, maar kiest voor de belastingtechnische uitwerking in de vorm van de negatieve inkomstenbelasting ter hoogte van het bestaansminimum.

Emiel Althuis, november 2020

Voor wie de amendementen na wil lezen is er een downloadbare PDF.
De verzilverbare heffingskortingen naar het idee van Steven van  Weyenberg zijn uitgewerkt in Een einde aan falende toeslagen.
Basisinkomen kan je volgens de auteur uitkeren op twee manieren, namelijk door een periodieke overboeking, zoals de AOW, of door een verrekening met belastingverplichtingen, oftewel NIB of verzilverbare heffingskorting.
Zie ook een eerder betoog op onze website Is Negatieve Inkomsten Belasting een acceptabele uitvoeringswijze voor Basisinkomen?