D66 voor experimenten met – en onderzoek naar basisinkomen!

Breaking: D66 nu in verkiezingsprogramma voor experimenten met – en onderzoek naar basisinkomen! (Aldus Sjir Hoeijmakers via Twitter)

In het voorgestelde programma stonden de volgende teksten (nr. 1511 en 1518):d66

Moderne bijstand met meer ruimte voor gemeenten.
Wij bieden ruimte aan gemeenten om te experimenteren met de uitvoering van de bijstand. Dat maakt het mogelijk te bezien hoe je de bijstand anders kunt inzetten.
…….
Meedoen aan de maatschappij en zelfredzaamheid blijven het doel van de bijstand, maar we organiseren dit het liefst dicht bij de mensen.

Met 650 stemmen voor en 100 stemmen tegen is deze tekst op 29-10-2016 door het congres van D66 vervangen door de volgende tekst:

Moderne bijstand: ruim baan voor experimenten met basisinkomen.
De economische, technologische en maatschappelijke dynamiek maken het nodig na te denken over een stelsel van sociale zekerheid dat past in de 21ste eeuw. Wij bieden daarom ruimte aan gemeenten om te experimenteren met de bijstand.
……
D66 ondersteunt de principes die ten grondslag liggen aan het de gemeentelijke experimenten met een basisinkomen: gelijke kansen, vertrouwen en meer ruimte voor eigen keuzes en ondernemerschap. Daarnaast kan een basisinkomen de grote complexiteit van het stelsel van sociale zekerheid verminderen. De gemeentelijke experimenten leveren nuttige ervaringen op die in combinatie met landelijk en internationaal onderzoek in de komende kabinetsperiode duidelijkheid moeten verschaffen over haalbaarheid en wenselijkheid van de invoering van een basisinkomen in Nederland.

Een mooie stap vooruit!

Geplaatst door Reyer Brons (redactie) op 30-10-2016