Inspirerende avond D’66 over het basisinkomen

Het gonst in Leeuwarden! Het basisinkomen wordt alom besproken en bediscussieerd. En het ging daarbij vooral niet om zg regelarme bijstand experimenten zoals die in Tilburg, Wageningen, Utrecht en Groningen in de maak zijn. Niemand vond dat dat iets met het basisinkomen te maken had, behalve dat onvoorwaardelijkheid getest zou kunnen worden. Neen, in Leeuwarden ging om een zo volwaardig mogelijke pilot, voor alle inkomens-, beroeps- en leeftijdsgroepen.

In Grand Café De Walrus werd er door meer dan 30 belangstellenden van verschillende partijen over het basisinkomen gesproken.

IMG_7499Weliswaar in een bovenzaaltje, maar de dynamiek van de gesprekken waren er niet minder. En natuurlijk waren de bezoekers vooral van D’66. De gesprekken onder leiding van journalist Niek Donker waren levendig, kritisch, maar werden met respect gevoerd. Na en tijdens de presentatie van Willem Gielingh, vice-voorzitter van de Vereniging Basisinkomen werden er veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Het onderwerp is zo breed dat enige ongenuanceerdheid natuurlijk niet te voorkomen is. Terecht werden daar opmerkingen over gemaakt. Dat ‘de arbeidsmarkt slecht functioneert’ is zo’n uitspraak. Sommige bezoekers riepen de politiek op niet bang te zijn en het gewoon maar eens te proberen. En als Leeuwarden niet wil, dan kan het toch ook in Noord-Oost Friesland! Maar is 3 of zelfs 5 jaar niet te kort om de effecten goed te kunnen meten? Naar aanleiding van een voorgesteld experiment werden er door de fractievoorzitter Hilde Tjeerdema terecht ook vragen gesteld over de onderzoeksopzet en -protocollen. Duidelijk is dat het verstandig is om bijvoorbeeld eerst in een vooronderzoek alle mogelijkheden af te tasten en dan pas tot de opzet van een experiment te komen. Daar was men het wel over eens. Maar dan zou het wel om een echt basisinkomen experiment moeten gaan. Wanneer Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is in 2018 dan gaat het vooral erom in het sociale domein tot vernieuwingen te komen?! Wat is er dan niet uitdagender dan dat te doen met een pilot Basisinkomen!

imagesUnknown-2Unknown-1Unknown

                        Er waait nu al een frisse wind in Leeuwarden en Friesland!