D66 kent het basisinkomen ook!

Op de weblog van D66 Oldenzaal staan uitingen van bestuur, politici en leden van D66 Oldenzaal. Hierbij is ook een podcast te vinden uit de Idee van april 2009. Het artikel is van de hand van Mark Sanders (1972)  universitair docent macro-economie aan de Universiteit Utrecht, voormalig lid van het landelijk bestuur van D66.

Luister naar de podast: podcast-sanders-idee-basisinkomen

Sanders, M., Het basisinkomen : de Tyranny of need
In: Idee, 30 (2009) 2 (apr), p. 40-43
In onze samenleving is ‘participeren’ de norm. Iedereen moet werken, thuiszitten is not done. Is de vrijheid van iedere werknemer om zelf te bepalen hoe zijn leven in te richten hiermee niet beperkt? Basisinkomen is de uitkomst. Niemand verkommert, maar het is aan het individu om te werken voor zijn leven. (TA15933)

Idee is het politiekwetenschappelijke tijdschrift van het Kenniscentrum D66. Het verschijnt zes maal per jaar onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie.

Idee fungeert als forum voor de ontwikkeling van het gedachtegoed van D66 en voor kritische gedachtewisseling. Het denken binnen de partij wordt in beschouwingen, analyses en opiniërende artikelen getoetst aan theoretische kritiek en maatschappelijke ontwikkelingen. Streven is daarbij om relevante ontwikkelingen op de politieke agenda te zetten.

De redactie van Idee benadert vertegenwoordigers uit politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om over specifieke onderwerpen te publiceren. Idee bevat daarnaast columns (o.a. Jan Vis), boekbesprekingen en bijdragen van lezers.

De redactie van Idee bestaat uit 10 leden. Hoofdredacteur is Constantijn Dolmans, directeur van de internationale brancheorganisatie van de waterbouw IADC. Eindredacteur is Corina Hendriks, medewerker van het Kenniscentrum D66

Bronnen: