D66 pleit voor bescheiden Negatieve Inkomstenbelasting ter vervanging van de toeslagen

In een nieuw voorstel pleit D66 voor een negatieve inkomstenbelasting als vervanging voor de toeslagen. Daarbij worden verschillende ingrepen in het belastingstelsel voorgesteld. Het plan is doorgerekend door het CPB.

Gezien vanuit het basisinkomen is dit een stap in de goede richting, hoewel het bedrag waar het om gaat veel lager is dan voor een basisinkomen nodig is. Alleenstaanden krijgen elke maand € 300 en kinderbijslag wordt feitelijk verdubbeld naar bijna € 200 .

Enige gedachten:

Een negatieve inkomstenbelasting keert vooral uit aan werkenden met te weinig inkomen. Het is niet individueel, maar afhankelijk van de gezinssituatie. Wat het precies met armoede doet is onduidelijk.

De twee miljoen uitkeringsgerechtigden hebben hier financieel gezien maar een zeer beperkt voordeel van. Zij blijven in een de armoedeval zitten. Dit zou overigens opgelost kunnen worden door bijverdiensten met 50 % te belasten en niet met 70 %, zoals nu.

Het grote voordeel van het D66 voorstel is dat de armoedeval voor hen die werken wel veel lager wordt. Dit is in de kern ook het voorstel van Robin Fransman binnen de VVD, waar serieus over nagedacht wordt. Werken loont weer en de toeslagen affaire is verleden tijd.

De eis van vier dagen gratis kinderopvang overtreft de eis van Jesse Klaver van GroenLinks, die eerder voor 3 dagen gratis kinderopvang pleitte.

Het compleet afschaffen van de huurtoeslag zal er echter voor zorgen dat zij die nu meer dan de gemiddelde huurtoeslag van € 270 ontvangen erop achteruitgaan.

De groep Deel de Welvaart rond Emiel Althuis van D66 is ontevreden en blijft ijveren voor basisinkomen 2.0

Dit voorstel is een voorschot op het verkiezingsprogramma van D66. Het is het startschot, waar D66 op verder zal gaan, en wat andere partijen zal uitdagen om met net weer andere voorstellen te komen.

Uiteraard blijft de vereniging voor het basisinkomen voor een écht basisinkomen strijden: een basisinkomen dat hoog genoeg is om van te leven, zonder toets op inkomen of vermogen, voor ieder individu en zonder tegenprestaties.