D66 zet stap richting basisinkomen

Op het congres van D66 was volop belangstelling voor het basisinkomen. Ondanks een afhoudend advies van het bestuur blijkt bij de leden een grote  behoefte aan gedegen onderzoek en een open discussie.

Volop belangstelling voor het basisinkomen bij het D66-congres afgelopen zaterdag (9-11-2019) in Breda. In verschillende subsessies werd het basisinkomen besproken en meteen werd duidelijk dat de steun is toegenomen. Het wordt vooral gezien als de oplossing voor de aanhoudende armoede waar veel leden zich zorgen over maken. Daarnaast lijkt het een efficiënt alternatief voor ons vastgelopen sociale zekerheidsstelsel. De bezwaren gingen meestal over de vermeende onbetaalbaarheid en over een mogelijk teruglopende arbeidsparticipatie, die de onbetaalbaarheid nog verhoogd. Er zijn nog veel vooroordelen en onbekendheid met betrekking tot het basisinkomen en dat maakt het lastig om de sceptici te overtuigen.

Tijdens het congres werden twee moties over het basisinkomen ingediend en één over negatieve inkomstenbelasting. De laatste vroeg om onderzoek naar deze vorm van basisinkomen en  werd ondersteund door het Landelijk Bestuur en zonder te stemmen aangenomen. Beide moties over het basisinkomen werden ontraden door het Landelijk Bestuur en dan is het een uitdaging om deze toch aangenomen te krijgen.

De eerste motie vroeg om een brede maatschappelijke discussie over het basisinkomen en de tweede om meer onderzoek door het CPB, SCP en andere relevante onderzoeksinstellingen. De moties werden kort ingeleid door de indieners en na het negatieve advies van het Landelijke Bestuur werd er ingesproken door enkele tientallen D66-leden. Vrijwel alle insprekers ondersteunden de motie om diverse redenen, maar vooral bleek er behoefte aan gedegen onderzoek en een open discussie. Beide moties werden met een overweldigende meerderheid aangenomen tot grote opluchting van de vele voorvechters van het basisinkomen bij D66. Hun voornemen is om nu door te zetten en met steun van de partij het basisinkomen beter te onderbouwen en breed te bespreken, zodat we naar een volgende fase kunnen gaan.

Emiel Althuis, november 2019

De tekst van de drie genoemde moties zijn in te zien te downloaden via deze link. Voor alle moties zie hier.

…………….