Dag van het basisinkomen – 1 mei

De dag van de Arbeid moet niet gaan over veeleisend ‘meer banen’ of hogere lonen. De dag van de Arbeid moet strijden voor de emancipatie van onnodige arbeid, onvrijwillige arbeid, uitgebuite arbeid. Het moet een feest voor de vermindering van de arbeidstijd, het krijgen van meer vrije tijd, meer vrijheid buiten de marktwerking.

Er is geen vrije arbeidsmarkt als iedereen in principe wordt gedwongen om een baan  te vinden. Basisinkomen is de noodzakelijke voorwaarde voor het toestaan van mensen om daadwerkelijk kiezen voor de arbeidsmarkt, en dus voor een werkelijk vrije economie.

1 mei is een dag om de bijdragen van de arbeidersbeweging en haar strijd en prestaties door de jaren heen te erkennen. Waar vakbonden eens de arbeider de 40-urige werkweek en de 8-urige werkdag gaf, hebben globalisering de vooruitgang in de technologie het vermogen van vakbonden om verandering teweeg te uitgehold. Als automatisering van de werkplek op hetzelfde tempo doorgaat is de helft van alle huidige taken in de komende 20 jaar geautomatiseerd

Basisinkomen geeft de mogelijkheid om arbeid te verrichten op individuele basis. Een nieuw verworven vermogen om ”Nee” te zeggen , om een onmiskenbare invloed op de werkgevers te krijgen, voor betere lonen, werkomstandigheden, uitkeringen, enz.

Basisinkomen zal de realisatie van een nieuw contract tussen werkgever en werknemer veroorzaken, met inbegrip van de emancipatie van de werknemer om hun eigen werkgever te worden. Het zou betekenen dat een nieuw tijdperk van innovatie en ondernemerschap, waar iedereen vrij is om de doelen die zij wensen uit te oefenen en na te streven, en al het werk zou kunnen worden erkend voor zijn maatschappelijke waarde, in plaats van alleen betaald werk zoals het nu is. Basisinkomen is de toekomst van de arbeidersbeweging, en  we moeten allemaal samen nu streven naar het beleid  in de 21e eeuw.

April 2020
Tekst ontleend aan de Nederlandse versie van Basic Income Day.
Icoon-ontwerp door Oliver Der, eerste publicatie in 2011 door Sylvia Mair en Oliver Der

. . . .