DAS GRUNDEINKOMMEN. Würdigung – Wertungen – Wege

DAS GRUNDEINKOMMEN. Würdigung – Wertungen – Wege

Het boek bevat 25 bijdragen van wetenschappers over basisinkomen en een essay vanuit het perspectief van een kunstenaar. Alle werken zijn gewijd aan het doel van verbetering van het welzijn van de samenleving en haar leden. De auteurs zijn ervan overtuigd dat de invoering van een basisinkomen, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht een belangrijke bijdrage kan leveren aan de oplossing van de grote sociale problemen van onze tijd, zoals werkloosheid, armoede, menselijke waardigheid en groeiende inkomensongelijkheid.

De bloemlezing DAS GRUNDEINKOMMEN. Würdigung – Wertungen – Wege (het basisinkomen. Bevindingen – Waarderingen – Wegen) “verscheen bij Karlsruher Uitgever KIT Scientific Publishing onder redactie van Wolfgang Eichhorn, Lothar Friedrich en Götz W. Werner.  De publicatie kan worden gedownload als pdf.

Download http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000028770 (6,0 MB)