De activiteiten van de FNV-UG sinds november 2015 rond het basisinkomen.

fnv17 februari jongstleden deed ik mee aan de tweede informatie/discussie bijeenkomst van de sector Uitkeringsgerechtigden van de FNV over het basisinkomen.  Deze bijeenkomst vond voor mij plaats in Nieuwegein.

Ter voorbereiding verspreidde de FNV een Interview met historicus Rutger Bregman, voorstander van een basisinkomen (.pdf), FNV Magazine nr. 2 en een Artikel over het Basisinkomen (.pdf), FNV Magazine nr. 3. In dit laatste staat een katern: “Onvoorwaardelijk De Vereniging Basisinkomen is in Nederland de bekendste organisatie die ijvert voor een basisinkomen. Zij bepleit een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dit houdt in dat iedere Nederlandse volwassene een vast bedrag uitgekeerd krijgt, genoeg om (sober) van te leven, ongeacht woonsituatie, inkomen of bezit en zonder verplichting tot een tegenprestatie. Alle bestaande uitkeringen, toeslagen, aftrekposten en heffingskortingen worden afgeschaft.” (basisinkomen.nl/wp/). Dit citaat komt voor wat betreft deze zinsnede “Alle bestaande uitkeringen, toeslagen, aftrekposten en heffingskortingen worden afgeschaft”, zoals iedereen weet niet overeen met de mening van de Vereniging Basisinkomen. Deze is ervan overtuigd dat dit zeker niet het geval is. Zij pleit voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) dat een versterking vormt van het huidige systeem van sociale zekerheid. Ja, dat het de bijstand, de AOW en kinderbijslag zal vervangen. Hoe het plaatje van toeslagen en uitkeringen er tenslotte uit zal gaan zien zal afhangen van de onderhandelingen die uiteindelijk tot de realisatie van het OBi zullen lijden. Duidelijk lijkt op voorhand in ieder geval dat extra toeslagen voor mensen met een chronische ziekte of handicap of andere bijzondere kosten zullen moeten blijven bestaan. Ook duidelijk lijkt op voorhand dat zo lang er niet voldoende betaalbare huurhuizen zijn, mensen met een te hoge huur daarvoor een ondersteuning moeten krijgen.

Gezien de opstelling van de FNV ging ik er wat sceptisch heen, hoewel mij over de eerste bijeenkomsten wel al goede recensies hadden bereikt.

Aangenaam was mijn verrassing toen duidelijk werd dat het om een eerlijke poging gaat om van de leden van de bond te horen waar zij vinden dat een basisinkomen aan moet voldoen.

De opbrengst aan eisen/contouren van de eerste ronde is als volgt gecategoriseerd om zo door middel van stemming tot een nadere standpuntbepaling te kunnen komen.

 1. Terugblik op de eerste ronde
  • Wat betekent een basisinkomen voor jezelf?
  • Wie zou er volgens jou allemaal recht dienen te hebben op een basisinkomen?
  • Wat zou je met (alleen) het basisinkomen moeten kunnen doen?
  • Wat is volgens jou het effect van het invoeren van het basisinkomen op de werkeloosheid?
  • Wat is volgens jou het effect van het invoeren van het basisinkomen op een eerlijke(r) verdeling van inkomen?
 2. Wanneer kan je spreken van volwaardig leven?
  Wat hoort gerekend te worden tot:

  • Vaste lasten?
  • Overige “vaste kosten”?
  • Nodige vormen van vervoer?
  • sociale participatie?
 3. Hoe wilt u een basisvoorziening/basisinkomen ingevuld zien?
  • Uitgangspunten
  • Mogelijke inkomstenvoorziening met:
   • toetredingseis?
   • Rekening houdend met één-, twee- of meerpersoonshuishoudens?
   • Uitkeringen, toeslagen en andere voorzieningen handhaven?
   • Moet betaald werk altijd lonen?
   • Fiscale systeem aanpassen?
   • Werkeloos- en WAO-regelingen handhaven?
    Met of zonder franchise?

De uitkomst van de tweede ronde gaat besproken worden in de vergadering van de sectorraad van de FNV Uitkeringsgerechtigden op 1 maart aanstaande. De uitkomst van deze bespreking wordt voorgelegd aan de rest van de FNV. Tijdens het congres begin 2017 volgt de algemene besluitvorming hierover. Vanaf maart is de voortgang te volgen op de website van de FNV.

Auteur: Ad Planken, voorzitter Vereniging Basisinkomen