De belastingplannen van het nieuwe kabinet

belastingplannen

belastingplannen Willen we de samenleving leefbaar houden dan rest er slechts één maatregel, betoogt Joop Böhm. Het kabinet voert een negatieve belasting in, onvoorwaardelijk en voor iedereen.

In De Telegraaf van zaterdag jl. (21 oktober) schrijft Jaap van Duijn in zijn column “Indirecte belasting” over de voorgenomen belastingmaatregelen in het regeerakkoord. De voorgenomen “verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9%, die vooral de gewone normale Nederlander zou treffen. Rutte pareerde de kritiek door te wijzen op de voorgenomen verlaging van de inkomstenbelastingtarieven die voor diezelfde gewone Nederlander uiteindelijk een koopkrachtverbetering oplevert.”

Wat de premier wijselijk niet vermeldt is dat die gewone Nederlander dan wel de nodige inkomsten moet hebben. Bovendien zal voor inkomens beneden € 68.000 de progressie uit de inkomstenbelasting verdwijnen. Door het vervallen van de lage schijven gaat iedere normale Nederlander dan hetzelfde tarief betalen. Dat werkt ten nadele van de lagere inkomens.

Jaap van Duijn legt uit: “In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam ruim 40% van de belastingmiddelen van loon- en inkomstenbelasting en ruim 30% van omzetbelasting en accijnzen. Sinds een jaar of twintig echter leveren btw en accijnzen de overheid meer op dan de loon- en inkomstenbelasting. Er is dus een beweging van direct naar indirect en de belastingplannen van de nieuwe coalitie volgen die trend.”

Daarmee zegt hij dus dat de (nu nog) progressieve directe belasting meer en meer vervangen gaat worden door de indirecte belasting die geen rekening houdt met de hoogte van iemands inkomen en dus voor arm en rijk even hoog is. Wat dat betekent voor mensen die nu al in geldnood zitten laat zich raden.

Willen we de samenleving leefbaar houden dan rest er slechts één maatregel: Het invoeren van een negatieve belasting, onvoorwaardelijk en voor iedereen. Met een universeel basisinkomen (UBI) ontvangt iedereen periodiek een geldbedrag om van te kunnen leven. Is het zo simpel? Ja, zo simpel is het!

“Maar waarom is het er nog niet?” zult u vragen. Stuit het op onwil van de politiek? Ik heb tijdens een TV-uitzending VVD-coryfee Annemarie Jorritsma het eens aldus horen argumenteren: “Een basisinkomen? Nee, daar geloof ik niet in. Dan was het er al lang geweest.”

Joop Böhm
Amersfoort, 26 oktober 2017

Foto: Pixabay