De Blik van… Erik Dannenberg (Divosa) op de regelgekte in het sociale domein

Een video over de regelgekte in ons land. We leven in een complexe systeemwereld. Wet- en regelgeving in het sociaal domein is erg ingewikkeld geworden en alles grijpt in elkaar: zorg, jeugd, wonen, uitkeringen en werk. Volgens Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, is het systeem één grote draak geworden.

De Blik van….. is een video-serie waarin we in gesprek gaan met mensen die vanuit hun expertise zich met hart en ziel inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen.

De tweede aflevering van De Blik van… gaat over de regelgekte in ons land. We leven in een complexe systeemwereld. Wet- en regelgeving in het sociaal domein is erg ingewikkeld geworden en alles grijpt in elkaar: zorg, jeugd, wonen, uitkeringen en werk Volgens Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, is het systeem één grote draak geworden waarvan nog maar weinig mensen het overzicht hebben en waar werknemers (met een psychische kwetsbaarheid) en werkgevers in vast lopen.

Gerard Sanders, die in zijn boek Met dank, door MijnOverheid bij de Voedselbank  verhaalt over alles wat hij heeft ervaren, komt uitgebreid aan het woord.
Het boek van Gerard wordt de  komende tijd per hoofdstuk gepubliceerd, te beginnen op 7 juli 2021.
Lees hier voor meer informatie ove het boek van Gerard.

De video is een initiatief van het samenwerkingsverband Sterk door Werk, een samenwerkingsverband  tussen GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging AWVN.
Het is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met toeleiding en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Dat verklaart natuurlijk ook dat een voor de hand liggende  oplossing als basisinkomen niet aan bod komt. Dat blijft een ongekend alternatief.