De crisis van het kapitalisme: een andere economie is noodzakelijk én mogelijk

In een lezing op 28 april 2011, tijdens een conferentie te Rome, georganiseerd door de ‘Rosa Luxemburg Stichting Brussel’* schetst Marc Vandepitte de contouren van een ander economisch model.

In het stuk geen woord over een onvoorwaardelijk basisinkomen. Het zou er goed tussen passen. We zullen Marc Vandepitte eens vragen of hij het idee van een Onvoorwaardelijke Basisinkomen kent en wat hij er van vindt.

Het kapitalisme wordt geconfronteerd met een ernstige crisis op verschillende fronten.i De wereld heeft daarom dringend behoefte aan een andere economische orde. Vertrekkend vanuit de meest fundamentele tegenstelling van het kapitalisme maken we eerst een diagnose van wat er fout gaat. Daarna formuleren we enkele krachtlijnen voor een mogelijk alternatief. Omwille van het belang ervan gaan we dieper in op de kwestie van economische groei versus ontwikkeling. We concluderen met enkele praktische en concrete voorstellen voor een alternatief economisch programma.

Lees het hele artikel bij: dewereldmorgen.be
of download de pdf: 
een_andere_economie_is_noodzakelijk_en_mogelijk-marc_vandepitte