De Derde Verlichting, een lijvig manifest over basisinkomen

Het is geen pageturner, maar een boek dat je regelmatig opzij legt om de hoeveelheid informatie en feiten op je in te laten werken. Het omvangrijke ‘De Derde Verlichting’ van Hans Geurts, dat sinds eind oktober uit is.

Hans Geurts doet in zijn boek, dat hij een manifest noemt, onderzoek naar de ‘stand van zaken’ uitmondend in de (on)mogelijkheden van een Onvoorwaardelijk (Universeel) Basisinkomen. Daarbij opmerkend dat het een rol kan spelen, het is geen doel op zich, als een fundament voor rigoureuze hervormingen waar hij voor pleit.

Voordat hij bij zijn pleidooi voor een OBi komt maakt hij een gedetailleerde lange verkenningstocht door verleden, heden en toekomst (2050). Daarbij is hij niet altijd optimistisch en haalt het Rapport van Rome aan (1972) waarin gewaarschuwd wordt dat er een onomkeerbare catastrofe dreigt als wij zo doorgaan. Maar, zegt hij, er is een kans dit om te buigen. Alle hoofdstukken bestaan uit een uitgebreide benadering van diverse belangrijke onderwerpen die de mensheid aangaan.

Het boek ‘De Derde Verlichting’ is een uit de hand gelopen sociaaleconomisch en maatschappelijk manifest van de schrijver met vele vragen die hij probeert te beantwoorden. Na een lange introductie geeft hij zijn verdiepende uitleg over Imperialisme, Kapitalisme, Socialisme en Neoliberalisme en wat dat ons gebracht heeft. Hij behandelt uitgebreid de ontwikkelingen op het vlak van economie, filosofie, politiek, klimaat, milieu, maatschappij, energie en technologie waar Kunstmatige Intelligentie een belangrijke rol speelt.

De Eerste Verlichting begon in de 16e eeuw na de ‘donkere Middeleeuwen’, de Tweede Verlichting werd de 18e eeuw ingeduwd waar veel ontwikkelingen snel op elkaar volgden.  De Derde Verlichting draagt ons de drempel van de 21e eeuw over. Voor Geurts reden om één lang pleidooi te houden voor een maatschappelijke ommekeer in dit tijdperk en voor de jaren die volgen. Het OBi kan daaraan bijdragen, als richtingwijzer en handleiding voor de toekomst. Er moet sowieso iets gebeuren zegt Geurts die waarschuwt voor de gevolgen als de mensheid de verkeerde afslag neemt en de voorspellingen van ‘Rome’ uitkomen.

Tot slot komen we in Deel Tien terecht bij het Onvoorwaardelijke Basisinkomen waarbij hij vindt dat arbeid en inkomen opnieuw en grondig gedefinieerd moeten worden. Heel simpel gezegd verstaan we onder een basisinkomen een inkomen gegeven of gegarandeerd door de overheid aan haar burgers. Hoog genoeg om zonder luxe van te leven zonder voorwaarden die eraan gesteld worden. Dit gegeven werkt Geurts grondig uit voordelen en nadelen basisinkomen met voors en tegens, meningen en feiten, tabellen en berekeningen. Als lezer krijg je een goed beeld van het begrip basisinkomen waar steeds meer draagvlak voor is. Wat nog niet betekent dat dit er ook daadwerkelijk komt, maar niet wegneemt dat we met zijn allen een andere weg moeten inslaan om planeet aarde leefbaar te houden en de mensheid voort te laten bestaan.

De dikke pil is naast een perfecte deurstopper een aanrader en een naslagwerk dat in je boekenkast ‘hoort’ als je in deze materie, wel of niet professioneel, geïnteresseerd bent. Het is een boek dat tot nadenken stemt en waaruit weer nieuwe initiatieven kunnen komen om de mensheid te redden nu het nog kan terwijl de klok genadeloos doortikt.

Als nieuwigheidje zijn de voetnoten in het boek voorzien van een QR-code, zodat tijdens het lezen snel online extra informatie kan worden geraadpleegd. Iets waar een digibeet als ik geen gebruik van zal maken.

Bert Vos, december 2022

Zie ook een eerder persbericht en een elevator pitch van de auteur.
Meer informatie op de website van Hans Geurts: www.vinisva.nl.
Daar is ook een gratis digitaal inkijkexemplaar (PDF) verkrijgbaar.

De Derde Verlichting - Wil de laatste mens het licht uitdoen? Boek omslag De Derde Verlichting - Wil de laatste mens het licht uitdoen?
Hans Geurts
non-fictie
Brave New Books
31 oktober 2022
Paperback
422
https://www.bravenewbooks.nl/site/?r=userwebsite/bookdetails&id=311848
9789464657579
€ 24,90
Bert Vos

De Derde Verlichting is een uit de hand gelopen maatschappelijk pamflet met ruim 400 pagina’s aan vragen en antwoorden! Wat is er gebeurd? Wat gebeurt er? Wat moet er gebeuren? De Derde Verlichting is een verkenningstocht door verleden, heden en toekomst, op diverse terreinen, o.a. economie, technologie, filosofie, politiek en klimaat. Het boek bevat een uitgebreide analyse van en pleidooi voor het onvoorwaardelijk basisinkomen. Er is duidelijk veel, heel veel mis op het moment. Het sociaal contract staat op springen! De geschiedenis is een aaneenschakeling van grote veranderingen. Waarom nu dan niet? Lukt het de mens om tijdig orde op zaken te stellen of doet hij zelf het licht uit? 99% doet wat 1% bepaalt, dat is raar. Twee belangrijke mantra's zijn in het boek verweven: "Alles is een keuze!" en "Als WIJ dat willen dan veranderen WIJ de wereld!".