DE GOEDE TOEKOMST volgens futuroloog Peter van der Wel

Peter van der Wel heeft een optimistisch kijk op de toekomst, als het gaat over energie en milieu. Er is een omslagpunt dichtbij
We moeten wel op letten dat het ook sociaal goed gaat, dat niet alleen de elite profiteert van de vooruitgang.
Ook daar is en omslagpunt nodig, zoals basisinkomen dat kan bieden.

Peter van der Wel doet zijn naam eer aan. Hij staat er positief in en laat in een vlot geschreven betoog zien wat er allemaal wel kan. En ook dat veranderingen ten positieve snel kunnen gaan. Mijn ingenieurs hart ging sneller kloppen bij het lezen.

Centraal staat de S-curve, in het begin gaat het langzaam. Het is net alsof er geen vooruitgang is. Het wordt niet opgemerkt. Niet door het grote publiek, maar ook niet door politici.

Maar dan is er het omslagpunt. Daarna gaan ontwikkelingen steeds sneller en is er exponentiële groei. Er is geen houden meer, de  nieuwe ontwikkeling zet door en wordt gemeengoed.

Hij geeft als voorbeelden zonne-energie/ hernieuwde energie. Nu nog 4% van het energiegebruik wereldwijd . En dat verdubbelt elke twee jaar. Als we vijf verdubbelingen de komende 10 jaar volhouden, dan komen we in de jaren dertig van deze eeuw om in zonnestroom. Genoeg voor onze energie behoefte voor alle 8,5 miljard mensen. Met elektrische auto’s en batterij systemen een optimistisch beeld van de toekomst. Ook ziet hij het gebruik van kweekvlees eenzelfde vlucht nemen. Op deze manier is het klimaat probleem in 20 jaar opgelost.

Deze veranderingen brengen een nieuwe golf van welvaart teweeg, want na een korte periode van enkele jaren zijn de dure investeringen terugverdiend en is energie gratis, is die elektrische auto veel goedkoper.

Doen we het goede en delen we  dat?

Dan is er opeens een onverwachte wending in het betoog. Al die technologische vooruitgang leidt niet vanzelf tot een beter leven voor iedereen op deze aarde. Efficiënter gebruik leidt niet altijd tot minder gebruik van bijvoorbeeld grondstoffen.  Maar nog belangrijker. We moeten leren delen met de natuur en met elkaar. De technologische en economische vooruitgang kan ook door de elite opgeslorpt worden. Denk bijvoorbeeld aan privé vliegtuigen.

Nog een wending in het betoog. Het verdwijnen van bijna de helft van onze huidige banen de komende 20 jaar door kunstmatige intelligentie, robots, algoritmes en ‘ gewone’ automatisering. Veel middenbanen gaan verdwijnen. Een nog ongelijkere inkomensverdeling staat ons te wachten volgens Peter van der Wel. Opeens ziet die toekomst er veel minder rooskleurig uit.

Nu werken we om te kunnen kopen en consumeren. Maar er zijn zoveel andere dingen in het leven belangrijk, gezin, familie, vrienden, hobby’s, verenigingen, huishoudelijk werk, zorgtaken, vrijwilligerswerk, enzovoorts.  Om dat  vorm te geven bepleit de auteur een dubbelslag. Een basisbaan om het recht op werk inhoud te geven en een basisinkomen om in het levensonderhoud te voorzien. Hij citeert ook onze Vereniging Basisinkomen met een pleidooi voor een hoog basisinkomen van € 1.600.

Een sociaal omslagpunt?

Laten we terug gaan naar die S-curve. Is er ook een S-curve op sociaal gebied? Het lijkt net alsof het niet opschiet met dat basisinkomen, alsof we niet opgemerkt worden. Maar dan opeens is er een omslagpunt. Misschien wel als 20% van de Tweede Kamerleden basisinkomen wel belangrijk vinden. Daarna zou het wel eens snel kunnen gaan.
Deze sociale S-curve is een idee van de bespreker van dit boek. De auteur Peter van der Wel geeft 10 suggesties wat ieder individu kan doen om die beter toekomst te realiseren.

Een aardig boekje, zeer de moeite waard om te lezen.

Alexander de Roo, april 2023

De Goede Toekomst - En wat u eraan kunt doen om te zorgen dat De Goede Toekomst er zo snel mogelijk komt Boek omslag De Goede Toekomst - En wat u eraan kunt doen om te zorgen dat De Goede Toekomst er zo snel mogelijk komt
Peter van der Wel
non-fictie
Aspekt
maart 2023
Paperback
161
https://uitgeverijaspekt.nl/boek/de-goede-toekomst/
9789464629576
€ 21,95
Alexander de Roo

Het boek 'De Goede Toekomst' van econoom en futuroloog Peter van der Wel vertelt een ongelooflijk verhaal. Veel van de grote problemen die we elke dag in het nieuws zien - de stikstofcrisis, de mestcrisis, de CO2-uitstoot, giftige uitlaatgassen, milieuvervuiling, grondstof tekorten, tekorten aan landbouwgrond, ruimte voor woningen, zonneparken en windturbines - kunnen binnen vijftien jaar zijn opgelost.

Sterker nog, alles wijst erop dat deze problemen ook daadwerkelijk opgelost zullen zijn. De krachten hierachter zijn gewone, bekende economische, technologische en psychologische wetmatigheden, door Van der Wel kort samengevat als ‘De Wet van Gewin, Gemak en Genot’.

Zoals gezegd: een ongelooflijk verhaal. Daarom bevat dit boek een gedegen onderbouwing met verwijzingen naar openbaar beschikbare en betrouwbare gegevens van organisaties, zoals de Verenigde Naties, de OESO en gerespecteerde onderzoeksinstituten zoals de Universiteit van Oxford.

Maar dit boek is veel meer dan alleen een opsomming van feiten en cijfers. Het verhaal is gebaseerd op de lezing ‘De Goede Toekomst’ die Peter van der Wel de afgelopen jaren vele malen in binnen- en buitenland mocht verzorgen. Dat levert een boeiende schrijfstijl op met vele verrassende voorbeelden die illustreren hoe de komende ontwikkelingen ons dagelijks leven zullen veranderen.

Naast de bronnen die Van der Wel citeert, bevat het boek ook vele concrete acties die u als persoon, maar ook als medewerker of bestuurder van een organisatie, overheid of bedrijf kunt ondernemen om ‘De Goede Toekomst’ snel naderbij te brengen.

Dus als u mee wilt helpen om een betere toekomst voor uzelf en uw naasten te creëren, is 'De Goede Toekomst' het boek dat u moet kopen. Het is een opwindende oproep tot actie en een verkenning van mogelijke oplossingen in één. Mis het niet - koop nu uw exemplaar!