De “Kanslozenkaravaan” van De Telegraaf en de oplossing: Een Onvoorwaardelijk BasisInkomen

23-08-13 KanslozenKaravaan Telegraaf

Als het niet zo onvoorstelbaar pathetisch en respectloos was, zou ik schuddebuiken van het lachen bij het voorpagina-artikel van De Telegraaf van vrijdag 23 augustus: “Kanslozenkaravaan uit Balkan komt eraan – Roemenië moedigt zakkenrollers aan hierheen te gaan”.

Ondoordacht taalgebruik of respectloos en bijna crimineel te noemen woordspel en gedrag?

Is er in dit artikel nu sprake van ondoordacht taalgebruik van de journalist in kwestie? Of is het een goed doordacht schrijfsel en daarmee een voorbeeld van respectloos en bijna crimineel te noemen woordspel en gedrag? Welke van deze twee het ook betreft, het is een staaltje van van negativiteit druipende beeldvorming door het toepassen van bewoordingen en informatie, die allemaal de indruk wekken dat Roemenië en Bulgarije slechte landen zijn en dat een deel van de Roemenen en Bulgaren, die naar ons zogenaamde land komen nog een graad slechter zijn. Het schrijfsel staat vol met woordspel om een negatieve sfeer op te roepen. Een sfeer die leidt tot nog meer mogelijkheid van de “Verdeel en Heers”-politiek van een kliekje kleinzielige mensen. In mijn ogen is het artikel één schaamteloos woordspel gericht op het uiteenjagen van mensen uit zogenaamd verschillende naties. In het verhaal van rond de 400 woorden staan daartoe achtereenvolgens de termen: zakkenrollers (2x), kanslozenkaravaan, zwervers, ongeschoolde arbeidskrachten, probleemgevallen, draaideurcriminelen, kanslozen, strafblad, pinpas- en creditcardfraude, diefstal van smartphones, zakkenrollerij, woninginbraken, snode plannen (2x), traditie van corruptie en minder frisse Roemenen en Bulgaren. Daarnaast wordt slechts één zogenaamde deskundige aangehaald. Notabene een professor en hoogleraar criminologie, opnieuw daarmee suggestief in een bepaalde richting wijzend en volgens de journalist en De Telegraaf een schijnbaar noodzakelijk te consulteren deskundige. Die zogenaamde deskundige wordt door de journalist en De Telegraaf blijkbaar tevens deskundigheid aangemeten op het gebied van de economische situatie in ons zogenaamde land. Zo beweert hij: “Het ergste is dat we ze, gezien de economische situatie hier, helemaal niet nodig hebben”. Maar deze bewering is dus geen deskundige bewering, maar slechts een persoonlijke mening. Als het zo is dat deze mensen, de goede trouwens zowel als de minder goede, niet nodig zijn, waarom zullen veel zogenaamde Nederlandse werkgevers ze dan toch met open armen ontvangen? Tot slot wordt een zogenaamde europarlementariër het woord gegeven, die in plaats van te staan voor alle mensen van de zogenaamde Europese Unie, meldt dat een deel van deze mensen een “kanslozenkaravaan” vormen, die snode plannen heeft met hun komst naar het zogenaamde land Nederland. Is het dan niet zijn eerste taak en prioriteit om te zorgen dat deze mensen niet “kansloos” zijn in dat zogenaamde Europa van hem, in plaats van zich denigrerend uit te laten over welke Europeaan dan ook?

<snip>een uitgebreid  tussengelegen gedeelte van het artikel kan gelezen worden op de website van Kees Deckers</snip>[1]

Wat lijkt nu het doel van dit hele artikel?

Kort en krachtig. Verdeel en Heers. Dwing aan de ene kant mensen om zogenaamd samen te leven, samen te werken en samen te delen in een zogenaamd prachtig ideaal. Dat van een Verenigde Staten van Europa. Maar voorkom aan de andere kant tegelijkertijd dat zij dat daadwerkelijk gaan doen, door ze voortdurend wijs te maken dat hun buren slecht zijn. Houdt ze op voet van wantrouwen en je kunt met een heel klein kliekje potentaten macht uitoefenen over honderden miljoenen mensen. Geef ze tegelijk de indruk per zogenaamde nationaliteit dat de mensen in alle andere naties erop uit zijn om het fantastische leven in hun zogenaamd fantastische natie met al die lieve, het goed met elkaar menende landgenoten onderuit te halen. Zíj hebben het gedaan! Niet wíj! Veroorzaak daarmee angst, haatzaaierij en een blik slechts gericht op degenen die het minst hebben en ga er zelf, achter de schermen om, vandoor met meer en meer en meer.

Hoe kan het opgelost worden?

Er zijn twee extreem eenvoudige oplossingen. De eerste oplossing is door rond dat zogenaamde Nederland 20 kilometer hoge muren te bouwen en daarover heen een dak, zodat er geen mens meer in kan, maar ook niet meer er uit. Nederland voor de Nederlanders, Duitsland voor de Duitsers, Noord-Amerika voor de Noord-Amerikanen en Bulgarije voor de Bulgaren. Maar, dan dienen ook verplicht tot drie generaties terug alle van geboorte en origine Nederlands zijnde mensen uit elk ander zogenaamd land ter wereld teruggebracht te worden in dat fantastische land. En dan eens zien hoe lang deze mensen als lieve medelandgenoten met elkaar kunnen opschieten. Ik geef het nog geen dag. De slaande ruzies tussen al die lieve en zo goed voor elkaar opkomende landgenoten zullen nog eerder tot enorme problemen en de ondergang van dat zogenaamde land leiden, dan dat de zuurstof opraakt in dat hok Nederland.

Zoals ik daareven al schreef: De geschiedenis blijft zich herhalen. Waarom? Omdat we blijven vasthouden aan het idee dat alleen een kapitalistische economie de mens vooruit kan helpen. En die is gebaseerd op competitie. Op het kleinzielige gedrag van winnaars en de compleet ingeburgerde zieke Noord-Amerikaanse term “losers”. Zo wordt de mensen geleerd te kijken naar elkaar’s zogenaamde landen. Ze doen dit echter ook met elkaar’s steden, dorpen, stammen en families tot zelfs binnen families. Zelfde verschil. En als je dat weet te bespelen, hoe en met welke middelen dan ook, dan ben je oppermachtig, dan ben je een “winnaar”. Dan heb je gelijk ook meer rechten en minder plichten. Want je bent tenslotte beter. Maar die kapitalistische economie leidt er ook altijd toe dat er aan het eind slechts één kan overblijven, of dat nu in een familie is, in een stam, in een zogenaamd land of in een zogenaamde unie van landen. Einstein heeft ooit gezegd: “Krankzinnigheid is hetzelfde opnieuw en opnieuw doen en andere resultaten verwachten”. Het geloof in kapitalisme is zo’n vorm van krankzinnigheid, van ziekzinnig gedrag. De mens blijft het maar herhalen in de hoop zelf degene te worden, die als laatste overblijft, de meest belangrijke wordt, de leider van de kudde. Want dat is waar de kapitalistische economie op gebaseerd is, op puur instinctief en dierlijk gedrag, ook al beweren mensen heel graag dat zij hun natuur zijn getranscendeerd en dichter bij god staan dan de eerste de beste koe of het eerste het beste schaap. Hoe kunnen we op heel eenvoudige wijze de geschiedenis zich nu eens niet laten herhalen? Door de toepassing van de tweede extreem eenvoudige oplossing: De wereldwijde invoering van een Onvoorwaardelijk BasisInkomen en daarmee van een economie op gelijkwaardige basis. En door daarmee het verplicht opgelegde pathetische en respectloze gedrag van moeten bewijzen dat “ik lekker beter ben dan jij” en daarom meer mag hebben en van stompzinnige competitie- en concurrentiedwang stop te zetten. Want zolang wij het ziekzinnige idee blijven accepteren en propageren, dat het terecht is dat de mens in het ene zogenaamde land maar 2,- euro per dag verdient, terwijl de mens in een ander zogenaamd land er 20,- per dag verdient of 1.000,- of omdat hij nu eenmaal de koning is 3.300,-, zolang zullen mensen door nood gedwongen en vanuit eigen (levens)belang willen verhuizen naar andere landen. En daarin geef ik ze volledig gelijk. Iedereen heeft het recht zich te ontwikkelen, iedereen heeft het recht zichzelf te verbeteren en iedereen heeft het recht zo lang en prettig mogelijk te leven. Met een wereldwijd Onvoorwaardelijk BasisInkomen zijn trouwens die pathetische en respectloze landsgrenzen niet meer nodig.

Het is dan ook triest te noemen dat de meeste zogenaamde Nederlanders en trouwens ook alle andere zogenaamde eurolandbewoners zich liever laten bepalen en beperken door artikeltjes als deze in De Telegraaf en in andere Grote Stroom-media. En dat ze niet eens de moeite willen nemen om in te zien dat alle mensen, waar ook ter Aarde even rijk van belang zijn en daarom op evenveel recht hebben. En dat ze niet eens de moeite willen nemen om daartoe bijvoorbeeld het Europees Burger Initiatief voor een Europees Onvoorwaardelijk BasisInkomen te tekenen (internetreferentie (24-08-13): http://basicincome2013.eu/ubi/nl/).

week-van-het-basisinkomen

Na 157 dagen hebben in totaal 66.286 Europeanen getekend voor dit voorstel. Er zijn 1 miljoen handtekeningen nodig. En er zijn nog 142 dagen te gaan. Het aantal zogenaamde Nederlanders dat op dit moment getekend heeft bedraagt slechts 4.485. 4.485 op zo’n beetje 13.000.000 stemgerechtigden van dat zogenaamde land. Waar zijn nu al die “Dat zijn toch weer die Hollanders”-zangers en -schreeuwers? Die pochers en snoevers en opscheppers? Wat is er zo moeilijk aan het plaatsen van een handtekening? En, heel eenvoudig, als die miljoen handtekeningen niet wordt bereikt, dan is er niet alleen weer een kans verkeken om de eigen stem uit te brengen, maar ook om de doelstelling van een Europese Unie gebaseerd op een eerlijke verdeling van de middelen en energie over alle mensen in die unie op basis van een Onvoorwaardelijk BasisInkomen te verwezenlijken. Dan snijden al die mensen zichzelf opnieuw in de vingers, spelen het kleine kliekje opnieuw in de kaart en zal een kapitalistische wereldorde opnieuw een stap dichterbij komen. Heil de 1%.

 

Het zijn tenslotte Grote Stroom-media als De Telegraaf, die door op schaamteloze wijze volkomen subjectief nieuws te brengen, zoals bovenstaand artikel, er mede zorg voor dragen dat die 1% de kans zal krijgen om een kapitalistische wereldorde gebaseerd op competitie- en concurrentiedwang te verwezenlijken. Dat maakt ze respectloos en kleinzielig. Dat zou ze ook “kansloos” moeten maken bij de meeste mensen. Maar die laten zich liever gezapig omringen door kapitalistisch georiënteerde propaganda en woordspel.

Het is aan u de keus of u daar ook aan mee blijft doen of dat u uw handtekening plaatst voor een nieuwe en meer terechte oplossing voor ieder mens.

Kees Deckers, Augustus 2013

[1] Bron: http://worldwidebeingfreewebsite.com/kapitaal%20extremisme%2023.htm

Zie voor meer informatie onder andere:

Voor het Onvoorwaardelijk BasisInkomen: