De meeste mensen zijn tegen het basisinkomen

We moeten in gesprek gaan met mensen die tegen basisinkomen zijn, vragen waarom en nagaan of die argumenten houd snijden of weerlegd kunnen worden.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

De meeste mensen zijn tegen het basisinkomen

Toelichting tegenwerping
De meeste mensen zijn tegen het basisinkomen.
Niet allemaal on dezelfde reden, maar wel tegen.
Zie als voorbeelden de vele tegenargumenten die genoemd worden in de rubriek Voor en tegen op deze website.

Weerlegging tegenwerping
Dit is een bezwaar met weinig concrete inhoud. Zolang niet gespecificeerd wordt waarom iemand tegen is, kunnen we hier weinig mee.
De oplossing is dan ook in gesprek gaan met mensen die tegen zijn, vragen waarom en nagaan of die argumenten houd snijden of weerlegd kunnen worden. Deze website kan daarbij helpen.
Als dat in voldoende mate gebeurt, vervalt het bezwaar ook omdat dan de meerderheid voor is.

Vermoedelijk hebben veel mensen er nog weinig over nagedacht. Ook gerenommeerde tegenstanders geven nogal eens blijk van onvoldoende kennis. Er is vooral sprake van emotionele weerstand, meestal verpakt in rationeel klinkende argumenten die bij nadere beschouwing weinig hout snijden.
Waarschijnlijk hebben de meeste mensen er momenteel nauwelijks een oordeel over. Een brede maatschappelijke discussie, liefst op basis van gedegen onderzoek, kan daar verandering in brengen.
Pas daarna kan je goed meten hoeveel mensen voor of tegen zijn.

Overigens is er duidelijk sprake van verandering. Volgens een peiling van I&O research  in mei 2020 is nu een kleine meerderheid voor invoering basisinkomen.
Dat was 4 jaar daarvoor anders. Toen was er een duidelijke meerderheid tegen invoering: 45% tegen en 40% voor.
Vooral rechtse kiezers zijn anders gaan denken: VVD kiezers was driekwart tegen, nu nog 41 % tegen. CDA kiezers waren 61% tegen nu nog maar 44%.  Progressieve en linkse stemmers waren en zijn duidelijk voor basisinkomen.
Zie ook het bericht op onze website Basisinkomen: nu meer voor- dan tegenstanders


Argument It4
Invalshoek Belangen
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 08. Bezwaren basisinkomen: Belangen