De nieuwe revolutionaire golf: Waarom burgers zich van hun leiders afkeren

Veiligheidsspecialist de Wijk maakt zich zorgen over de opkomst van Wilders. Hij ziet het basisinkomen als het politieke antwoord op de onrust onder burger. Ook iemand als Paul Scheffer zegt- met tegenzin – dat het basisinkomen nodig is als nieuw sociaal contract voor de maatschappij.

De nieuwe revolutionaire golf Boek omslag De nieuwe revolutionaire golf
Nederlandstalig
Rob de Wijk
revolutie
Amsterdam University Press
januari 2017
Paperback
268
https://www.bol.com/nl/f/de-nieuwe-revolutionaire-golf/9200000070040586/
9789462984981
19,95

Bij veel mensen in Europa leeft het gevoel dat hun leiders de controle aan het verliezen zijn en dat het beetje welvaart en veiligheid dat ze bezitten verloren dreigt te gaan. Anderen denken dat hun langgekoesterde wens om politieke verandering zal worden gerealiseerd.
Rob de Wijk verdedigt in dit boek de stelling dat er momenteel sprake is van een revolutionaire golf die een internationale oorzaak heeft. Volgens De Wijk is het niet juist om de oorzaken van bijvoorbeeld het opkomend populisme, nationalisme en protectionisme te willen verklaren aan de hand van louter binnenlandse factoren. De opkomst van radicale leiders zoals Le Pen, Trump en Tsipras is slechts een oppervlakkige manifestatie van iets dat veel dieper ligt. Dit boek is een zoektocht naar dat 'diepere', dat een internationale oorsprong heeft. Hoe kunnen we anders verklaren dat gelijktijdig in zoveel landen populisme en nationalisme opkomen en dat overal ter wereld burgers tegen de heersende elite in verzet komen?
Wie naar de feiten kijkt, komt volgens De Wijk al snel tot de conclusie dat veel van wat er om ons heen gebeurt ons niet overvalt, maar verklaarbaar is en voorspelbaar was. Om dezelfde reden is - zonder ingrijpen - onze toekomst ook redelijk voorspelbaar: nationalisme, protectionisme en zelfs extreme ideologieën als fascisme kunnen sturing geven aan een wereld die de gemiddelde burger een steeds sterker gevoel van onthechting oplevert. De Wijk stelt vast dat de huidige generatie politici geen oplossingen biedt en dat we een nieuwe manier van politiek bedrijven nodig hebben.