De ontwikkeling van het Europeese Burgerinitiatief voor Basisinkomen in Bulgarije

bird-logo-bg
Eind maart 2013 raakt “The Blue Bird Foundation”[1]  uit Bulgarije op de hoogte van het lopende Europese Burgerinitiatief voor Onvoorwaardelijk Basisinkomen (ECI-UBI) en besluit zij haar krachten te bundelen met dit door mede-Europese burgers ontwikkelde initiatief gebaseerd op gemeenschappelijke waarden van mensenrechten en ontwikkeling. Op 10 april van hetzelfde jaar wordt de stichting toegelaten als lid van de burgercommissie van het ECI-UBI met de heer Prem Sajeev als regionale organisator en mevrouw Tsvetelina Kalyasheva als regionale co-organisator.

Doordat meer vrijwilligers zich bij dit Bulgaarse team aansluiten kunnen alle bij de ECI-UBI organisatie en ECI regelgeving behorende en vereiste documenten vertaald worden. Ook de officiële website basicincome2013.eu wordt vertaald in het Bulgaars en Bulgarije krijgt het formele recht om handtekeningen voor het initiatief in te zamelen. Daarnaast maakt het team een Facebookpagina voor de promotie van het initiatief en begint het in contact te treden met media en advertentiebureaus. In die periode sluit de Bulgaarse nationale radio zich onvoorwaardelijk aan als media partner en schenkt ‘Metroreklama'[2] het initiatief het recht om kosteloos in alle metrostations en treinen in Sofia te adverteren.

Op de Facebookpagina verzamelen zich meer vrijwilligers en deze beginnen informatie over basisinkomen en onvoorwaardelijk basisinkomen te vertalen en verspreiden. Over het onderwerp worden vele bronnen aangeboord en BIEN[3] en BiNews[4] blijken daarbij zeer nuttig te zijn. De offline strijd voor populariteit van het denkbeeld blijkt echter moeilijker te zijn en er wordt niet veel bereikt, ondanks de enorme inspanningen om aandacht te krijgen van de grote media, vakbonden en NGO’s.

Na voortdurende vergaderingen, onderhandelingen en talloze e-mails verkrijgt het team de officiële steun van: de Vereniging van Kunstenaars Bulgarije, het Bulgaars Muziekgenootschap, het Europees Netwerk Armoedebestrijding EAPN (Bulgarije), de burgerbeweging DNES, ‘Zona Lovech’, het Bulgaars Genootschap der Economen en met behulp van Dr. Guy Standing de ‘CITUB’-vakbond welke een enorme invloed heeft op de inzameling van handtekeningen voor het initiatief.

Na deze steun begon de bevolking belangstelling voor het denkbeeld te krijgen, wat resulteerde in een niet eerder vertoonde steun voor een online stemmeninzamelingsinitiatief in de Bulgaarse geschiedenis. Na een uitputtende strijd van tien maanden behaalde Bulgarije in slechts twee dagen haar quotum en beëindigde zij het initiatief met meer dan 135% van het ten doel gestelde aantal stemmen. Deze toename wordt in de volgende grafiek prachtig weergegeven in oranje:europe-sigs-all-15jan

Op 14 januari 2014 werd het ECI-UBI officieel afgesloten. Meer dan 285.000 Europese burgers hebben het initiatief getekend! De online en papieren handtekeningen gaan nu door een verificatieproces en worden samen met de eisen van het initiatief overhandigd aan de Europese Commissie. Hoewel we de 1 miljoen handtekeningen benodigd om de petitie wettelijk bindend te maken niet hebben gehaald, is het ons wel gelukt om zes lidstaten hun nationale quota te laten behalen.

Tijdens de laatste twee weken van het initiatief werden er 100.000 handtekeningen ingezameld! De uiteindelijke resultaten zijn hier te vinden: www.basicincome2013.eu/en/statistics.htm

Het is onze intentie om op zowel de Europese Commissie als op andere EU instanties druk uit te oefenen, zodat zij studies en pilot projecten gaan uitvoeren voor een onvoorwaardelijk basisinkomen in Europa. Vandaag verklaren wij – het Bulgaarse team – met vreugde en trots dat Bulgarije behoort tot de meest innovatieve en met mensenrechten en ontwikkeling begane samenlevingen in Europa. Onze eerste plaats in een initiatief dat gaat over deze fundamentele sociale kwesties bewijst dat ons hart en geest ondanks alle hindernissen nooit zo gebrekkig zullen zijn dat ze iemand zijn waardigheid en recht op geluk zullen ontzeggen.

We willen graag iedereen bedanken die direct of indirect betrokken was bij het opzienbarende avontuur dat het ECI-UBI ons allen gebracht heeft. We willen graag onze liefde uitdragen aan onze mede-Europeanen en de wereld en we willen U er graag aan herinneren dat niets onmogelijk is wanneer het met toewijding en liefde tegemoet getreden wordt!

Onze strijd tegen armoede zal doorgaan en we willen U er graag aan herinneren dat een Avaaz-petitie voor het basisinkomen nog steeds toegankelijk is op https://secure.avaaz.org/nl/petition/our_chance_to_end_poverty/ We moedigen U aan om deze petitie te tekenen!

 

 

Our main Press Center / UBI Activist Meetingpoint:
https://www.facebook.com/ECI.BasicIncome

europe-chart-end-15jan
Facebook list with Basic Income Groups:
http://www.facebook.com/lists/459509290764967
Belgium: https://www.facebook.com/BelgianNetworkForBasicIncome
Bulgaria: https://www.facebook.com/EGIBBD
Croatia: https://www.facebook.com/temeljnidohodakhrvatska
Czech Republic: https://www.facebook.com/EOI.ZakladniPrijem
Denmark: https://www.facebook.com/UbetingetBasisindkomst
Finland: https://www.facebook.com/perustulo
France: https://www.facebook.com/RevenudeBase
Germany: https://www.facebook.com/NetzwerkGrundeinkommen
Greece: https://www.facebook.com/basicincomegr
Hungary: https://www.facebook.com/FNA.hu
Ireland: https://www.facebook.com/BasicIncomeIreland
Italia: https://www.facebook.com/RedditoBaseIncondizionato
Lithuania: https://www.facebook.com/BasicIncomeLithuania
Luxembourg: https://www.facebook.com/Grondakommes
Netherlands: https://www.facebook.com/VerenigingBasisinkomen
Norway: https://www.facebook.com/BorgerlonnBienNorge
Poland: https://www.facebook.com/bezwarunkowydochodpodstawowy
Portugal: https://www.facebook.com/RendimentoBasicoPortugal
Romania: https://www.facebook.com/UBI.Romania
Slovenia:
https://www.facebook.com/pages/Univerzalnitemeljnidohodek/
493981737287209
Spain: https://www.facebook.com/RentaBasicaUniversal
Sweden: https://www.facebook.com/BasinkomstMedborgarlon
Switzerland (DE): https://www.facebook.com/bedingungsloses.grundeinkommen
Switzerland (FR): https://www.facebook.com/Pour.1Revenu.inconditionnel.de.base
UK: https://www.facebook.com/BasicIncomeUK

VERTALING VAN The European Citizens Initiativefor Unconditional Basic Income and its development in Bulgaria.pdf

NOTE: