De VVD antwoordt gewoon, zonder de vraag te lezen

minderregels-vvdHartelijk dank voor uw bericht aan de VVD Tweede Kamerfractie. Wij waarderen het zeer dat u met ons meedenkt en nemen uw signalen mee.

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra heeft in aanloop naar het verantwoordingsdebat op donderdag 16 mei gepleit voor een fundamentele herziening van de verzorgingsstaat. Nederland loopt vast als de verzorgingsstaat in stand wordt gehouden. Te veel mensen ontvangen kind-, huur- of zorgtoeslagen of andere vergoedingen, en te vaak krijgen instellingen en bedrijven miljarden aan subsidies en garantstellingen. De rol van de overheid in de samenleving is „doorgeslagen”. Dit „opgeblazen systeem” is onhoudbaar, vindt Zijlstra. „De kleine groep mensen die de voorzieningen echt nodig heeft, wordt weggedrukt.”

Daarbij heeft hij gesteld dat wij ons zelf te weinig de vraag stellen of de overheid bepaalde taken wel hoort uit te voeren. Het gevolg hiervan is dat de overheid te veel doet, wat onwenselijk, onbetaalbaar en uiteindelijke onhoudbaar is. Bovendien worden er valse verwachtingen gewekt dat de overheid alles kan oplossen, wat leidt tot teleurgestelde burgers: het tegendeel is immers waar. Net als u is de heer Zijlstra, en de VVD, geen voorstander van een afgedwongen solidariteit door belangengroepen maar wel van echte solidariteit uit welwillendheid. Zie hiervoor het opinieartikel van de heer Zijlstra in het NRC van 15 april (“bolle overheid kleiner maken”).

Met vriendelijke groet,
VVD Voorlichting

Oorspronkelijk e-mailbericht: ————————

Er is een nieuwe vraag via de website binnen gekomen:
Een overheid die zich richt op haar kerntaken zou gebaat zijn bij minder regels, waardoor minder ambtenaren nodig zijn voor uitvoering en controle. Een slanke overheid kan gerealiseerd worden door de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Financieel een absoluut haalbaar concept met afschaffing van alle sociale verzekeringswetten (en uitkeringsinstanties) en een nauwelijks nog fraudegevoelig en zeer eenvoudig belastingsysteem door uitsluitend nog via de BTW belastingen te heffen (en vennootschapsbelasting en dividendbelasting). Dat is tevens een enorme impuls voor het milieubeleid omdat er voor gekozen kan worden om de meest vervuilende producten in een hoger BTW-tarief te plaatsen. Geen burger die nog een belastingformulier hoeft in te vullen. Loonkosten dalen drastisch, omdat het basisinkomen in mindering wordt gebracht*) en loonbelasting e.d. niet meer nodig zijn. Uitgebreid onderzoek en vele pilots wereldwijd hebben bewezen dat er een absoluut humanere samenleving ontstaat, waar waardigheid troef wordt en sociale participatie in vrijheid betekent dat mensen weer iets voor elkaar over hebben.

Deze vraag is afkomstig van:
Naam: Willem Gielingh

 

*) de schrijver bedoelt: de loonkosten dalen omdat wat bovenop het basisinkomen komt minder hoeft te zijn om hetzelfde inkomen te hebben, maw, je kunt dus minder werken voor het zelfde totale inkomen