De werkgelegenheid van uitvoeringsinstanties voor de sociale zekerheid staat op de tocht met basisinkomen

Basisinkomen kan als bedreiging ervaren worden door medewerkers in de huidige organsaties voor sociale zekerheid en bij de belastingen. 
En voor degenen er omheen (bijvoorbeeld juristen) die slachtoffers van het stelsel ondersteunen.
Maar als dat werk overbodig gemaakt kan worden, is dat maatschappelijk gezien winst.
Ook de betrokken medewerkers krijgen dan een basisinkomen en alle ruimte om meer zinvolle bezigheden te zoeken.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

De werkgelegenheid van uitvoeringsinstanties voor de sociale zekerheid staat op de tocht met basisinkomen

Toelichting tegenwerping
De werkgelegenheid van uitvoeringsinstanties (zowel landelijk als bij gemeenten) voor de sociale zekerheid en een deel van de belastingdienst (met name de Dienst Toeslagen) staat op de tocht.

Relativering tegenwerping
Dit bezwaar snijdt ongetwijfeld hout. Basisinkomen kan als bedreiging ervaren worden door degenen die nu hun brood verdienen aan de uitvoering en de controles in de huidige sociale zekerheid en bij de belastingen.
Dat geldt ook voor degenen (bijvoorbeeld juristen) die hun brood verdienen aan het ondersteunen van mensen die in de mangel van de sociale zekerheid terecht zijn gekomen.
Maar als dat werk overbodig gemaakt kan worden, is het zinloos of zelfs op het randje van frauduleus om daar mee door te gaan.
Ook betrokkenen krijgen dan een basisinkomen en alle ruimte om meer zinvolle bezigheden te zoeken, al dan niet betaald.
Een deel van het inhoudelijke werk, het ondersteunen en adviseren van mensen die in de problemen zijn geraakt, zal overigens wel noodzakleijk blijven.


Argument It2
Invalshoek Belangen
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 08. Bezwaren basisinkomen: Belangen