Debat over basisinkomen wint aan interesse in EU

fb_img_1475410487548Commissaris voor Werkgelegenheid Marianne Thyssen wil, voorafgaand op de gesprekken met de lidstaten volgend jaar ivm de fundamentele veranderingen op de arbeidsmarkt, ook meer aandacht voor de tal van « gratis geld » experimenten.

« Het is cruciaal deze veranderingen nauwlettend op te volgen, en ons af te vragen hoe we ons arbeidsrecht, sociale bescherming en de arbeidsmarkt instellingen kunnen versterken om de uitdaging van de digitale economie te kunnen aangaan en te ondersteunen en het beste te maken van de mogelijkheden dat het ons biedt. » aldus Thyssen op https://www.euractiv.com/

En hoewel de Europese Commissie zelf even Onvoorwaardelijk Basisinkomen wetgeving kan voorstellen, volgt ze met grote aandacht het piloot project dat opgestart werd in Finland. Tussen 5000 à 10.000 Finse burgers zullen betrokken worden en krijgen tussen 500 Euro to 700 Euro per maand – wat zowat een kwart van het gemiddelde inkomen in het land is.

Ook in Nederland worden gelijkaardige projecten opgestart volgend jaar. Deze ‘in-het-echte-leven uitgeteste Obi systemen volgen op het Zwitsers Referendum dat Juni laatsleden plaatsvond, maar dat door verworpen werd en warbij door de voostanders een basisinkomen van 2500 Zwitsere Franken werd voorgesteld.
Hoedanook, politici steunden het idee niet, en anderen waarschuwden voor de aantrekkingskracht dat dit Obi zou uitoefenen op vreemdelingen om naar het rijke Zwitserland te trekken.

Elders wordt dit idee dan weer gesteund door een breed spectrum van politieke krachten, gaande van libertariers tot socialisten.
Digitale startups steunen ook het Obi en sommigen zijn zelfs begonnen met eigen expirementen.
In de VS, zal Y Combinator aan elke familie tussen 1000 $ tot 2000 $ maandelijks toekennen, zonder voorwaarden op hoe of aan wat je het geld spendeert.

De juiste prikkels.
Het Finse experiment zou goede inzichten kunnen aanbrengen in het hele debat, want het spitst zich niet enkel toe op de ‘welzijns dimensie’ maar eerder op de impact van het Obi op de arbeidsmarkt : stimuleert basisinkomen arbeid ? -is de vraag die de Finse overheid zich stelde.

Er wordt in het bijzonder gekeken naar hoe het Obi mensen helpt betere jobs te vinden die meer aansluiten bij hun vaardigheden , zonder hen te ontmoedigen in het zoeken naar een baan als gevolg van de toekenning van een onvoorwaardelijk som geld.
Thyssen benadrukte ook dat het universele basisinkomen een aantal bureaucratische obstakels en tekorkomingen zou kunnen elimineren. Maar, volgens haar, vereist de afschaffing van de belemmeringen voor werk een breder pakket hervormingen, met inbegrip het van sociale en fiscale beleid.

‘We moeten leren de nieuwe arbeidsmarkt juist in te schatten opdat we goed functionerende sociale systemen kunnen uitbouwen.’ aldus Marianne Thyssen.

Herziening van het sociaal beleid.
Als onderdeel van deze inspanning, voertde commissie een raadpleging uit over de vraag of de sociale rechten van de EU moeten worden verbeterd of geactualiseerd in het licht van de gevolgen van de technologische veranderingen, maar ook andere maatschappelijke trends moeten worden bekeken, zoals de vergrijzing in Europa.

In dit verband zal de Commissie kijken naar “goede regelingen voor minimuminkomens” als onderdeel van de strategie om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden.

Van zodra de antwoorden op de raadpleging beoordeeld zijn, zal de commissie een formele discussie met de lidstaten opstarten volgend jaar om te zien “ hoe een sociaal beleid voor de 21ste eeuw’ kan gevoerd worden.

Op het menu van de wereldleider
De impact van de vierde industriële revolutie en de voorstellen zoals het onvoorwaardelijk basisinkomen waren gespreksonderwerp deze laatste maanden ondermeer op ondermeer de World Economic Form (WEF) in Davos en het St. Petersburg International Economic Forum.

“Hoewel we het Onvoorwaardelijk Basisinkoen niet per se ondersteunen, vinden we het idee een interessante piste om verder uit te diepen” aldus Jennifer Blanke, hoofd econome op het WEF
Ze wees ook opnieuw op vragen zoals de stimuleringsmaatregelen voor de werkgelegenheid, of hoe je zo’n “extreem duur beleid kan financieren”
De kunst is een Onvoorwaardelijk Basisinkomen in te voeren dat hoog genoeg is om waardig van te leven en toch ook laag genoeg opdat het de beslissing om al dan niet nog te werken niet verstoort.

En hoewel het Onvoorwaardelijk Basisinkomen een trendy actueel onderwerp is, blijven overheden en bedrijven worstelen met welke positie al dan niet in te nemen tov het idee.

BusinessEurope wilde zelfs geen commentaar geven over het idee, ook omdat deze organisatie nog geen positie hieromtrent heeft ingenomen.

Maxime Cerutti, Directeur van de Social Affairs Department, was het erover eens dat “een belangrijke uitdaging” in de komende jaren is om de werkgelegenheid en het sociaal beleid aan te passen “om beter te voldoen aan de door de digitale economie snel evoluerende behoeften van de arbeidsmarkt”
“Dit betekent ondermeer meer autonomie en flexibiliteit in de arbeidsorganisatie, meer mogelijkheden ivm werk en privé-leven, een beter evenwicht ook in gezondheid en veiligheid en meer leermogelijkheden,” zo voegde hij eraan toe.

Ondertussen weigeren de ambtenaren van de ministeries van Economische Zaken en Financieën van Duitsland, Frankrijk en Spanje commentaar te geven over deze kwestie.
Een woordvoerder van het Duitse Ministerie van Economische Zaken sprak het massale jobverlies door de digitalisering van de arbeidsmarkt tegen. ‘Het is meer dan waarschijnlijk dat de technologische revoluties positieve gevolgen hebben op lange termijn op de vraag naar arbeid’ voegde hij eraan toe en verwees naar een recente studie van het Centre of European Research (ZEW)

Duisland startte een ambitieus plan om haar industriele transitie richting digitale revolutie in goede banen te leiden.
Vandaag vinden we sterke voorstanders van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen in Silicon Valley.
EurActiv sprak tijdens het St. Persburg Economic Forum met Shervin Pishevar, oprichter van Sherpa Capital en deze zei dat het universele basisinkomen een wereldwijde norm moet worden parallel aan de snelheid van het automatiseringsproces.

Vrije vertaling door Cristina Lambrecht van: https://www.euractiv.com/section/social-europe-jobs/news/the-debate-on-universal-basic-income-gains-traction-in-the-eu/

Ook interessante bronnen:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0375+0+DOC+XML+V0//NL
art. 34 en 44

http://qz.com/696377/y-combinator-is-running-a-basic-income-experiment-with-100-oakland-families/