Demonstratie, Symposium en debatje in Tweede Kamer

Impressie en kort filmpje over de actiedag basisinkomen op 25 september. Met drie Kamerleden ( D66, PvdD en GL) over basisinkomen en negatieve inkomensbelasting. Maar ook jongerensecretaris Koen Bruning en uitkeringsgerechtigde Gerard Sanders.

Op 25 september was de wereldwijde mars voor het basisinkomen in 30 steden op vier continenten. Hier zie je een impressie van de kleurrijke stoet die door Amsterdam trok. Opvallend was dat de mensen op de terrassen hun duimen omhoog staten. Zij zien basisinkomen ook zitten.

Het symposium – Toeslagen weg, voer een basisinkomen in – was goed bezocht met circa 100 mensen. Zij hoorden drie Kamerleden van PvdD, GroenLinks en D66 het erg eens zijn met elkaar dat we de richting van een basisinkomen op moeten.  Een kort sfeer verslag van 3 minuten vind je hier.

Die gezamenlijke aanpak resulteerde ook in vragen van het Kamerlid Lammert van Raan richting de regering in de persoon van staatssecretaris Alexander van Huffelen ( D66) tijdens de financiële beschouwingen op 6 en 7 oktober 2021.

Hieronder de hoofdpunten.
Basisinkomen wordt duidelijk genoemd en niet negatief beantwoord door de staatssecretaris.[1]  Maar natuurlijk valt de beslissing  in de formatie. Waar naast D66 ook de CU dezelfde kant uit wil en de VVD stilzwijgend het eens is met deze twee partijen. We gaan het zien.

Alexander de Roo, oktober 2021

Uit het debat op 6 en 7 oktober 2021:

Van Raan (PvdD):

Ik heb nu een andere, een wat algemenere vraag die aansluit bij de vorige vragen die gesteld zijn, namelijk over de herijking van het toeslagenstelsel. Vorig jaar hebben wij daar een brief over gekregen, maar in hoeverre wordt nu ook concreet gekeken naar zaken als een basisinkomen, waardoor we op de iets langere termijn — over de korte termijn praten we dinsdag, maar dit gaat over de langere termijn — dat hele toeslagenstelsel kan worden versimpeld? In hoeverre krijgt het basisinkomen of een vorm van basisinkomen een kans?

Staatssecretaris Van Huffelen:

Tussen de varianten die wij vorig jaar als kabinet gepresenteerd hebben, varianten over hoe je de toeslagen zou kunnen aanpassen, zit een heel radicale oplossing, namelijk een totale verandering van het toeslagenstelsel en ook het belastingstelsel, zorgen dat je de voorzieningen gratis maakt, gratis kinderopvang en op een heel andere manier kijken naar zorg. Daar is politiek gezien een keuze in te maken. We weten dat partijen in deze Kamer daar heel anders over kunnen denken. Met u hoop ik dat we een goede en radicale aanpak kiezen.

[1] De staatsecretaris verwijst vermoedelijk naar de Eindrapportage Alternatieven voor het toeslagenstelsel,  zie ook het bericht op onze website daarover: Alternatieven voor toeslagen – basisinkomen als lonkend perspectief.