Den Haag start met discussie basisinkomen

c340x940Ineens was er, na jaren doodzwijgen van het onderwerp, in de Tweede Kamer aandacht voor het onderwerp basisinkomen. Op de website van de VBi is daar al kort aandacht aan gegeven, zie Basisinkomen onderwerp bij politieke beschouwingen Den Haag.
Het belangrijkste is dat het er aan de orde is gesteld en dat daar vervolg op moet komen. De discussie zelf was nog niet erg bemoedigend, maar dat was eerlijk gezegd op dit moment ook niet te verwachten.

Op maandag 19 september was er een zogenaamd notaoverleg van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, naar aanleiding van de initiatief-nota van Norbert Klein (zie Kamerdossier 34393).[1]
De discussie was een vreemde mengeling van reageren op principes en hoofdlijnen, en het vragen om meer details plus het leveren van commentaar daarop. Tijdens het overleg liet de heer Klein drie A4tjes met berekeningen met veel details zien, die natuurlijk leiden tot nog meer vragen en uiteindelijk de conclusie dat hij eerst maar eens schriftelijk op alle vragen moeit reageren voordat er een vervolgoverleg komt.
In de berekeningen van Norbert Klein [2] is overigens expliciet een post opgenomen voor besparing op de zorgkosten door minder stress. Op basis van het Canadese Mincome-experiment voorziet hij 8,5 % besparing daarop, dat is € 5,7 miljard!
Bij het notaoverleg waren behalve de heer Klein en minister Asscher vertegenwoordigers aanwezig van SP, GL, CDA, VVD, D66 en PvdA. Onderstaand meld ik kort de hoofdlijn van ieders inbreng, zie voor het woordelijk voorlopige verslag deze link.[3]
De SP vindt basisinkomen een slecht idee en verder onderzoek daarnaar overbodig. In hun ogen is basisinkomen of zo hoog dat het onbetaalbaar is, of het is asociaal omdat het de armsten verder afknijpt.
GroenLinks is wel voor onderzoek om te kijken of de koppeling tussen arbeid en inkomen losser kan worden. Maar wel veel detailkritiek op de uitwerking van Klein.
Het CDA vindt dat de mens zelf verantwoordelijk moet zijn voor zijn levensonderhoud, niet de staat.
De VVD vindt het niet eerlijk dat de werkende Nederlander geld moet afdragen voor niet-werkenden. Bovendien schrijven we hen als maatschappij af door de basisinkomen te geven en net te stimuleren op eigen kracht aan de slag te gaan.
D66 ziet meer in een participatie-inkomen en heeft ook veel detailvragen.
De PvdA ziet meer in zogenaamde basisbanen, maar is ook wel voor onderzoek naar gedragseffecten.
Minister Asscher reageert zeer negatief, zowel vanwege de kosten als omdat er al veel onderzoek is gedaan.
In de beantwoording van deze vragen en kritiek en de discussie daar tussendoor raakte de heer Klein wat in de knoop, mede doordat principes en details door elkaar liepen.
Goed dat er later een vervolgronde komt.

Op woensdag 21 september bracht Marianne Thieme van de PvdD het basisinkomen onder de aandacht. MP Rutte reageerde daarop eert met twee simpele punten, daarna met een verhaal over de vegetarisch hond Droef van zijn vader. Zie voor het volledige debatje dit filmfragment.

De 2 punten van Rutte waren:

  • Je maakt iedereen uitkeringsontvanger. Iedereen krijgt geld van de staat
  • In de sociale zekerheid is de beperking van de bureaucratie maar heel beperkt.

Opvallend is dat hij hier niet rept over de vermeende onbetaalbaarheid!

De bezwaren genoemd in het notaoverleg en ook die van de heer Rutte zijn deels gebaseerd op misverstanden of op een bepaalde uitwerking van het basisinkomen, terwijl het ook anders zou kunnen zodat hun bezwaar wegvalt. Er is voor voorstanders van het basisinkomen nog heel wat werk te verzetten om die bezwaren weg te nemen of te verkleinen.
Maar het is een goed begin dat ook in Den Haag de discussie is begonnen en niet zo maar weer gestopt kan worden!

Reyer Brons, 26-9-2016