Dertig jongeren krijgen een basisinkomen als proef in Eindhoven!

Na weigering door Rutte II en aarzeling bij Rutte III, staat Rutte IV een experiment met een soort basisinkomen toe voor jongeren in Eindhoven, via Het Bouwdepot.

Dertig jongeren krijgen een basisinkomen als proef in Eindhoven!

Samen met de stichting Het Bouwdepot zet de gemeente Eindhoven zich in voor kwetsbare jongeren. Het gaat om een groep van ongeveer 30 jongeren, tussen de 18 en 21 jaar waarvan de ouders niet in staat zijn hulp en/of steun te bieden.

Het Bouwdepot begeleidt de kwetsbare jongeren bij het voorkomen van schulden en dakloosheid. De jongeren krijgen financiële steun en hulp bij het opstellen van persoonlijke doelen en afspraken. Eindhoven is de eerste stad in Nederland waar het project voor enkele tientallen jongeren wordt uitgevoerd.
Kijk voor meer informatie op de website van de stichting Het Bouwdepot.

Over de aanpak van het Bouwdepot schreven we begin 2020 op onze website: Laat jongeren niet zwerven – experimenteel inkomen voor vijf jongeren.

Dat dit nu in een behoorlijke omvang door kan gaan, kan als een kleine mijlpaal beschouwd worden.

Vijf jaar geleden wilde de gemeente Terneuzen 20 mensen in de bijstand ook een basisinkomen geven. Zie de steunbetuigingen door het Amsterdamse basisteem: Steun voor experiment met gift Gezond in de Stad Terneuzen.

Dat werd toen te vuur en te zwaard bestreden door de toenmalige regering (Rutte II).

Helaas leidde die druk ertoe dat de meerderheid van Terneuzen niet langer de proef steunde.…

In november liet Dennis Wiersma, toen nog staatssecretaris van Sociale Zaken (Ritte III), onderzoek doen door de landsadvocaat. Wiersma had zijn twijfels over de rechtmatigheid van het project.
Het bieden van bestaanszekerheid is een taak van het Rijk en dus niet van individuele gemeenten, zo stelde Wiersma destijds.

Eindelijk zegt de regering Rutte IV nu dat dit wel mag. Minister Carola Schouten van Armoedebeleid en Participatie (ChristenUnie) heeft Eindhoven inmiddels laten weten dat het experiment toch gewoon door mag gaan.

Zie ook deze berichten:

Het is maar een beperkte proef qua omvang en qua looptijd, maar zou er toch een beetje een andere wind gaan waaien in Rutte IV?

Reyer brons, maart 2022