DonutDDay 15-9-18 – duurzaamheid, monetaire hervorming, basisinkomen – over de donut van Kate Raworth

Kate Raworth pleit voor een weidser en rijker beeld van menselijke vooruitgang. Daartoe heeft ze haar donut-model ontworpen. De kern van dit model is om ieder mens toegang te verschaffen tot elementaire levensbehoeften. Bij het bereiken van dit doel echter mag de planeet niet worden overbelast.

Op 15 september organiseren een aantal organisaties naar aanleiding van haar boek de DonutDDay in Amsterdam.
Een dag land voordrachten en discussies over basisinkomen, hervorming van het monetaire systeem en duurzaamheid. Van 10 tot 17 uur in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam,  Keizersgracht 566.  Schrijf deze datum alvast in de agenda!

De organisaties zijn:

Er is contact met enkel andere organisaties die mogelijk ook mee willen doen.

 

donut-economieOver het boek van Kate Raworth (Donuteconomie. In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw) heeft Alexander de Roo een recensie geschreven, zie Niet bij basisinkomen alleen! Recensie van Donut Economie van Kate Raworth.
Het onderwerp is ook aan de orde geweest in een uitzending van VPRO Tegenlicht.

Hieronder volgt een samenvatting van het boek, gemaakt door de Werkgroep Basisinkomen Nijmegen.

De economische wetenschappen zijn nog steeds gebaseerd op gedachtengoed dat dateert uit de jaren ’50, dat op zijn beurt weer geënt is op theorieën die stammen uit 1850. Dit gedachtengoed is dus zwaar verouderd en dient zodoende te worden vervangen door nieuwe ideeën over economie, welke behoren te zijn gericht op welzijn en planetaire integriteit. Dit zijn immers de waarden die er nú toe doen.

De Britse econome Kate Raworth zet zich af tegen de groeidoctrine die het economisch denken nog altijd overheerst. Haar model, genaamd ‘the doughnut’, moet de weg wijzen naar de economie van de 21ste eeuw. Bij het realiseren van zo’n nieuw model behoort de kernvraag te zijn welke vitale functies ervoor zorgen dat de aarde al zo lang stabiel blijft en hoe ons economisch handelen moet worden gericht zodanig dat deze functies niet te zeer op de proef worden gesteld.

Vooralsnog weigert het grote publiek te onderkennen welke de schadelijke gevolgen zijn van ons consumeergedrag. Voor zover men dit wél doet neigt men er voor weg te vluchten, o.a. door nóg meer te consumeren. Van belang hierbij is te realiseren dat overconsumptie wordt gevoed door het gebrek aan bevrediging van primaire levensbehoeften, die liggen op het gebied van fysieke en sociale geborgenheid en veiligheid.

Momenteel zitten we gevangen in het principe van oneindige groei. Wanneer de immer stijgende lijn van productie en consumptie stagneert, laat staan wanneer deze daalt, ontstaat er crisis, met o.a. banenverlies als gevolg. Panisch als men is voor een dergelijke gebeurtenis klampt men zich vast aan het huidige economische model.

De economische groei zoals we deze de afgelopen 100 jaar hebben beleefd is voornamelijk gebaseerd op de olie-industrie. Voorstanders hiervan betogen dat de schade die deze industrie veroorzaakt is te herstellen, zo niet op korte dan toch zeker op lange termijn. Dit argument is echter allang d.m.v. wetenschappelijk bewijs achterhaald.

Kate Raworth pleit voor een weidser en rijker beeld van menselijke vooruitgang. Daartoe heeft ze haar doughnut-model ontworpen. De kern van dit model is om ieder mens toegang te verschaffen tot elementaire levensbehoeften. Bij het bereiken van dit doel echter mag de planeet niet worden overbelast.

Praktisch gezien biedt de circulaire of -hergebruikseconomie alternatieven voor de huidige verbruikseconomie. Dit is echter geen simpel gegeven, omdat er a.h.w. een geheel nieuw economisch ecosysteem moet worden gecreëerd, bestaande uit elkaar voedende en ondersteunende ondernemingen. Hierin bestaan reeds talrijke onafhankelijke initiatieven, die echter een groot risico lopen om in de valkuilen van het oude economische stelsel te tuimelen. Om die reden is het noodzakelijk dat politieke besluitvorming, lees: de overheid, moet helpen om zo’n economisch ecosysteem te doen ontstaan. Aldus zullen overheden moeten breken met de tendens om terug te treden uit het domein van de economie door daarin juist een grotere rol te gaan spelen. In China is dat reeds het geval, maar ook in Europa heeft Denemarken de stap gezet naar meer regulering. De investeringen die de Deense overheid hierbij heeft gedaan betalen zich inmiddels met winst terug.

Al met al blijken er dus praktische opties te bestaan voor het scheppen van een nieuwe economie, temeer daar de technologie die hiervoor nodig is reeds beschikbaar is en zich bovendien razendsnel ontwikkelt.

 

Samenvatting door de Werkgroep BasisInkomen Nijmegen, februari 2018
Redactie Reyer Brons, maart 2018

Zie ook: De donut van de afvallige econoom Kate Raworth