Drie stappen om het basisinkomen voor alle Brazilianen werkelijkheid te laten worden

bolsafamiliaDe mensheid moet haar onderlinge solidariteit – heel gewoon in tribale samenlevingen waar rijkdom gelijkelijk werd gedeeld – koesteren. In deze tijd kan geld gebruikt worden om dat effect te bereiken, zeggen grote sociale denkers.

In Brazilië staat in wet 10.835 [1] van president Lula uit 2004 dat “aan iedereen in gelijke mate een maandelijkse uitkering zal worden betaald, genoeg voor de basisbehoeften van een persoon. Dit basisinkomen zal stapsgewijs ingevoerd worden, waarbij degenen die er het meest behoefte aan hebben voorrang zullen krijgen.” Deze wet is nog steeds niet geregeld, hoewel de overheid kort daarop het succesvolle Bolsa Familia (BF) programma introduceerde. Wet 10.835 is uniek in de wereld en moet dusdanig in regels vastgelegd worden dat er stappen genomen kunnen worden om de uitkering geleidelijk aan iedereen beschikbaar te stellen.
De Communale Raad voor het Basisinkomen van de Burgers van de stad Santo Antonio do Pinhal heeft zo’n voorstel.

Oorspronkelijke was ons voorstel om een proefproject in de gemeente uit te voeren, waarvan de drijvende kracht een percentage van de bruto-inkomsten uit particuliere ondernemingen en donaties zou worden plus 6% per jaar uit inkomsten van de stad. Het idee was om een fonds in te richten vergelijkbaar met dat in Alaska. De Raad heeft dit voorstel zorgvuldig onderzocht met in achtneming van de beginselen van het basisinkomen en de praktische mogelijkheden om fondsen te verzamelen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de methode die in Alaska gangbaar is in onze situatie weinig kans van slagen heeft en los daarvan accepteren we niet dat de jaarlijkse en variabele dividenduitkeringen ons idee over een basisinkomen zouden belichamen.

In plaats daarvan presenteren we 3 fasen voor de introductie van het basisinkomen. Voor andere landen is dit wellicht niet de beste manier, maar gelet op de situatie in Brazilië, waar bijna 50 miljoen mensen ondersteuning ontvangen uit het voorwaardelijke BF-programma (met een gemiddelde van US $ 17,50 per persoon), hebben we een opstap naar het uiteindelijke doel om iedereen te voorzien van een basisinkomen. De voorgestelde stappen zijn:

  1. Stap 1 – Begin in de nabije toekomst met het toekennen van een onvoorwaardelijk en universeel basisinkomen aan alle pasgeborenen in Brazilië. De Raad adviseert om de verzorgende ouder US $ 35.00 per maand te geven en maandelijks een zelfde bedrag te storten op een spaarrekening op naam van het kind dat opgenomen kan worden als hij of zij de meerderjarigheid bereikt. Dit plan is op twee manieren van grote waarde: het is financieel haalbaar, vooruitstrevend en toegankelijk en het straalt de sterke symbolische waarde uit dat de natie kinderen wil beschermen en een brug wil smeden naar een betere toekomst. Deze stap is van cruciaal educatief belang doordat hij mensen uit alle sociale lagen de tijd geeft om de revolutionaire betekenis van een minimuminkomen onafhankelijk van werk te laten begrijpen.
  2. Stap 2 – Vervolgens raden wij aan om alle voorwaardelijkheid die gekoppeld is aan het Bolsa Familia programma los te laten. Dit maakt het noodzakelijk dat de fondsen voor de bijna 50 miljoen betrokkenen (ongeveer 25% van onze bevolking) worden verdubbeld. We kunnen voorspellen dat het resultaat economisch en sociaal indrukwekkend zal zijn. De vernederingen die kleven aan de toets op inkomsten en de ingewikkeldheid van het papierwerk die de deur open zet voor politieke manipulatie zullen verdwijnen. Dat komt de economie ten goede en de effecten zullen nog verder versterkt worden door de mogelijkheid om reguliere banen te accepteren of een bedrijfje te starten, die beiden verboden zijn onder de huidige voorwaardelijkheid. Deze mensen zullen bevrijd worden van de bekende “armoedeval”, die in stand wordt gehouden door de eisen voor toelating.
  3. Stap 3 – De Bolsa Familia bureaucratie kan zich nu richten op het signaleren van mensen die nog steeds economisch kwetsbaar zijn, maar buiten de officiële kanalen vallen of mensen die tot het ‘precariaat’ behoren. Zij en degenen die van hen afhankelijk zijn moeten onmiddellijk het onvoorwaardelijk basisinkomen ontvangen.

 

Auteur:  

Marina Pasetto Nobrega – Een advies voor de Communale Raad voor het Basisinkomen van de Burgers, Santo Antonio do Pinhal, SP, Brazilië; 10 juni 2013

PS: U kunt contact opnemen met de Raad door het sturen van een email naar maripnobrega[a]gmail.com

Bron:

http://binews.org/2013/06/opinion-a-three-step-proposal-to-get-to-a-basic-income-for-all-brazilians/

Vertaling:

Florie Barnhoorn

Noten:

[1] http://www.nodo50.org/redrentabasica/textos/index.php?x=343

zie ook: https://basisinkomen.nl/wp/faq-veelgesteldevragen/a-three-step-proposal-to-get-to-a-basic-income-for-all-brazilians/