Drijfhout en Basisinkomen

Drijfhout wordt in onze tekst als metafoor gebruikt voor de op drift geraakte klimaatvluchtelingen én minderbedeelden zonder bestaanszekerheid. In de oproep tot noodzakelijke systeemveranderingen speelt het basisinkomen de hoofdrol. We roepen op tot de invoering ervan.

Hoe het kapitalisme de catastrofale klimatologische effecten van ons eigen gedrag buiten de deur wenst te houden en anderen met deze schade en schuld belast en een oproep tot noodzakelijke systeemveranderingen.

Egoïsme en de verwaarlozing van de anderen

Nu de mens in het antropoceen dé bepalende factor is gebleken van de klimaatcatastrofe veranderen natuurkrachten in cultuurkrachten. Klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande erosie toont aan dat onze zogenaamde beschaving de aarde en al wat leeft vernietigt. We putten de aarde, de dieren, de natuur en onszelf, uit.
Vernietiging van het leven is momenteel ons belangrijkste culturele erfgoed. De levenswijze van uitbuiten en opvreten, onze cultuur van het kapitalisme, het onbeperkt consumeren ten koste van alles en iedereen verandert uiteindelijk alles in ontworteld drijfhout. De belangrijkste sculptuur, het meest omvangrijke werk, van het kapitalisme is de monsterlijke creatie van een dode aarde. Drijfhout. Niet voor niets dromen de rijkste mensen over het koloniseren van Mars. Terwijl de levensnoodzakelijke humuslaag wordt vernietigd, iedere dag vele diersoorten uitsterven, de aarde wordt uitgeput, zijn het enkel de egoïstische welgestelden die nog heel lang kunnen volhouden dat het wel meevalt, dat we het kapitalistische systeem kunnen handhaven, dat we ons met technologie uit de ellende gaan innoveren en dat we op dezelfde voet door kunnen gaan met behulp van zonne-, wind- en kernenergie.

De invoering van het onvoorwaardelijke Basisinkomen, fundamentele waardering voor iedereen.

Maak het recht op eigendom ondergeschikt aan het recht op bestaanszekerheid. Een steeds kleinere elite bestuurt de economische machine en legt scheidslijnen aan in onze samenleving die een klassemaatschappij genoemd moet worden. Zij die bezitten hebben de touwtjes in handen en polariseren de samenleving. Het verhaal dat we autonome spelers in ons eigen leven zouden zijn is een leugen, kijk enkel naar sociale controle, werkplicht, onderbetaling en repressie.
De rechten van de welgestelde bovenklasse moeten beperkt worden en vervangen door het recht voor allen op een eerlijk deel, het recht op bestaanszekerheid. Op dit moment ‘Leven we in een moreel failliete samenleving die afstevent op z’n eigen vernietiging, de belangen van de kansrijken worden serieuzer genomen dan die van de minder kansrijken’ – aldus Kim Putters in zijn boek ‘Veenbrand’ – Het systeem waar een steeds kleinere groep welgestelden en hun belangenbehartigers de steeds grotere groep armen in dit land proberen te beteugelen én uit alle macht vluchtelingen buiten de deur wensen te houden is aan z’n eind gekomen. We moeten eerlijk delen. In voor- en tegenspoed. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
Maak waardigheid fundament van de samenleving d.m.v. een eerlijke welvaartsverdeling. Laten we het recht op inkomenszekerheid installeren met de invoering van Het Basisinkomen, fundamentele en onvoorwaardelijke waardering voor iedereen. Daarmee ontkomen aan de willekeur van de overheid want met het recht op werkweigering, daadwerkelijke keuzevrijheid, nemen we de overheid en het bedrijfsleven de macht over ons bestaan af en maken we een einde aan het inspectieregime van de bureaucratie, erkennen we ieders nuttigheid en waarderen we sociaal kapitaal. Het huidige politieke gekrakeel over bestuurlijke vernieuwing, vertrouwen in de burger, de menselijke maat, sociale rechtvaardigheid en kansengelijkheid is een wassen neus als er niet eerst wordt gekozen voor fundamentele waardering voor iedereen.
Deze daadwerkelijke sociale innovatie brengt waardigheid, emancipatie, zorg, creativiteit, samenwerking en bestaanszekerheid. Bij de invoering ervan worden armoede, angst en zorgen vervangen door ontspanning en vrijheid.
Een basisinkomen voor iedereen is betaalbaar. Het Nibud, ons nationale instituut voor budgetvoorlichting, heeft met recente doorrekeningen de betaalbaarheid van het basisinkomen nog eens aangetoond. In de jaren negentig pleitten de ministers Zalm (VVD) en Weijers (D66) al voor de invoering van Het Basisinkomen. Zowel de AOW, de bijstand, de kinderbijslag, de WW en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kunnen samen met fiscale kortingen worden afgeschaft. Verder kan er bespaard worden op de bureaucratische uitkeringsinstanties die hun bestaansrecht ontlenen aan het controleren van burgers.
‘Deze maatregelen leveren gezamenlijk genoeg op om in het basisinkomen te voorzien’ en ‘Zo’n beetje iedereen (van de minima tot 2 x modaal) zal flink profiteren van de invoering van het basisinkomen.’ aldus het Nibud. Hans Stegeman, hoofdeconoom van de Triodos Bank , schreef op woensdag 04 januari 2023 in Het Financieele Dagblad ‘Voer een basisinkomen in’: ‘Zelfs recordhoge werkgelegenheid zorgt niet voor een betere verdeling.’ ‘De herverdeling door de overheid gaat aan haar eigen succes ten onder omdat de compensatiemachine te complex is geworden en vastloopt.’ Als belangrijkste radicale oplossing noemt hij de invoering van Het Basisinkomen want ‘Ik ben klaar met het gerommel in de marge. Als iets kapot is moet je het gewoon repareren.

Dit was een gedeelte uit het essay van het essay ‘Drijfhout en de erosie van waarden’ dat is opgenomen in het nieuwste nummer van DeFKa SC Magazine (Departement voor Filosofie en Kunst), essayistisch platform voor transdisciplinair onderzoek

Drijfhout wordt in onze tekst als metafoor gebruikt voor de op drift geraakte klimaatvluchtelingen én minderbedeelden zonder bestaanszekerheid. In de oproep tot noodzakelijke systeemveranderingen speelt het basisinkomen de hoofdrol. We roepen op tot de invoering ervan.

Met vriendelijke groet,
Matty Vroegop en Ed Schoonveld
beeldend kunstenaars duo Vroegop/Schoonveld

DeFKa SC Magazine( Departement voor Filosofie en Kunst -  ), essayistisch platform voor transdisciplinair onderzoek SC 06 Boek omslag DeFKa SC Magazine( Departement voor Filosofie en Kunst -  ), essayistisch platform voor transdisciplinair onderzoek SC 06
beeldend kunstenaarsduo Vroegop/Schoonveld
Filosofie en Kunst
DeFKa
30 april 2023
Magazine

Drijfhout wordt in onze tekst als metafoor gebruikt voor de op drift geraakte klimaatvluchtelingen én minderbedeelden zonder bestaanszekerheid. In de oproep tot noodzakelijke systeemveranderingen speelt het basisinkomen de hoofdrol.