Duchâtelet pleit in senaat voor een basisinkomen voor alle Haïtianen

25/02/2010 België
 
BIEN, het Basic Income Earth Network, lanceerde recent een wereldwijde oproep om het door de internationale gemeenschap ingezamelde geld voor ontwikkelingssamenwerking in Haïti te besteden aan een basisinkomen voor de Haïtianen. "Een uitstekend initiatief", vindt Roland Duchâtelet, die er dan ook meteen de minister over aansprak in een parlementaire vraag.
 
Een klein land als België zou met haar budget voor ontwikkelingssamenwerking aan alle Haïtianen een basisinkomen kunnen geven. Want om elke Haïtiaan iedere maand 500 Gourdes (dit is ongeveer 9 euro) te geven, heeft men maandelijks 81 miljoen euro nodig. Jaarlijks betekent dit een bedrag van 972 miljoen euro, of beter, twee derden van het totale budget voor ontwikkelingssamenwerking van België (1,457 miljard euro).
 
Dit zou voor de zwaar belaste eilandstaat een ware sociale en economische welvaartsrevolutie kunnen betekenen. Een basisinkomen is immers de basis van economische ontwikkeling. "De injectie van koopkracht zou allerlei nieuwe economische activiteiten met zich brengen. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een microkrediet aan te gaan en een eigen bedrijfje op te richten of de kans voor ouders om hun kinderen naar school te sturen. En dat is precies wat de Haïtianen nodig hebben om op een bottom-up manier te kunnen beginnen aan de heropbouw van hun land", aldus Duchâtelet.
 
De minister van Ontwikkelingssamenwerking liet weten dat het toekennen van een basisinkomen voor alle Haïtianen een idee is dat zeker onderzocht moet worden. Al biedt ene basisinkomen geen oplossing voor de huidige chaos in Haïti. Prioriteit ligt nu bij de wederopbouw en het voorzien in huisvesting en voedsel. Een ‘cash for work'-plan moet in dat eerste herstel voorzien. Haïtianen die in het programma meestappen zouden voor een loon dat iets hoger ligt dan het minimumloon voor de nodige basisvoorzieningen zorgen. Roland Duchâtelet erkent het nut van dit programma al maakt hij meteen de bedenking dat dit plan niet voor iedereen geldt. "Mensen die te jong of te oud zijn vallen bijvoorbeeld uit de boot. Als men de bevolking echter een basisinkomen toekent, zal er snel een middenstand ontstaan, die door de inkomensverhoging van de bevolking meer gaat verdienen. Men creëert een middenstand met een hoger inkomen, die meer initiatieven kan nemen en ook meer zal produceren. Ze zal ook productiever gaan werken, waardoor de voedselprijzen dalen. Ze zal rijker worden en meer auto's, telefoons en andere consumptiegoederen kopen, waardoor ze ook belasting zal betalen, bijvoorbeeld op ingevoerde auto's. Die belastingopbrengsten kan men dan weer in de economie injecteren, waardoor er een duurzaam circuit ontstaat", besluit Duchâtelet.
 
De minister zal het idee van een Haïtiaans basisinkomen alleszins ter sprake brengen op de conferentie  die eind maart in New York plaatsvindt en in het teken zal staan van de wederopbouw van Haïti want, zo stelt de minister, "reflectie hierrond moet immers gebeuren in samenwerking met alle donorlanden én de Haïtiaanse overheid.