Duitse discussie over basisinkomen (Freiburg & Flensburg)

Freiburg

 

Freiburg

 

 

Duitsland heeft in de jaren tachtig en negentig geen uitgebreide en felle discussie gehad over het basisinkomen zoals in Nederland en Finland. Misschien is daarom de huidige discussie zo fanatiek. De vakbonden zijn er faliekant tegen. Maar steeds meer groepen en mensen omarmen het idee. Ook doet de nieuwe politieke partij Bündnis Grundeinkommen mee aan de verkiezingen om op deze manier aandacht te vragen.

 

Bestuursleden Hilde Latour en Alexander de Roo waren op 11 en 12 oktober in Freiburg in Zuid-Duitsland. Op de eeuwenoude universiteit was een soort mini BIEN (Basic Income Earth Network) conferentie met een 50 tal deelnemers uit de hele wereld. Centraal staat het idee van de Belgische voorvechter van het basisinkomen Philip van Parijs dat er een Eurodividend moet komen. Een gedeeltelijk basisinkomen voor alle inwoners van de 28 landen van de EU. Brussel moet dit ook financieren. Het was een goede open discussie over de voor- en nadelen van dit idee.

Hilde Latour gaf een presentatie over hoe machines/robots, die eigendom van zichzelf zijn, een bijdrage kunnen leveren aan de financiering van het basisinkomen. Dit is een revolutionair idee waar met enthousiasme over werd gediscussieerd.

Alexander de Roo vertelde over het Nederlandse systeem waarbij iedereen tussen een minimum en modaal inkomen volkomen vast zit. Een familie met net iets meer dan het minimuminkomen ( 2 kinderen en huurhuis) heeft er niets aan om €11.000 bruto per jaar meer te verdienen. Hiervan blijft slechts €500 netto over doordat alle toeslagen vervallen. Een behoorlijk basisinkomen is beter te financieren met een huishoudtoeslag. Bijvoorbeeld €650 basisinkomen, €600 huishoudtoeslag voor elk huishouden en kinderbijslag naar €300.

Freiburg

 

 

Op 24 oktober nam Alexander deel aan een zeer goed bezochte bijeenkomst (200 mensen) in het gemeentehuis van het Noord-Duitse Flensburg. De SPD burgemeester Simone Lange had ons uitgenodigd om op haar verjaardag te vertellen. Olivier schetste het beeld dat slechts 15% van de mensen in Duitsland met plezier naar hun werk gaat. Een basisinkomen gaat heel veel creatieve energie losmaken, tot meer innovatie leiden. Duitsland is niet erg goed op dit vlak. Alexander verhaalde over de Nederlandse discussie van de jaren negentig en nu, van de recente petities voor de Tweede Kamer en van de gemankeerde experimenten in een aantal gemeenten. In Duitsland nog nul experimenten, behalve het zeer succesvolle meingrundeinkommen.de dat door crowdfunding al 234 mensen één jaar lang een basisinkomen heeft gegeven. Suzanne (actief in de vakbeweging) was bang dat een basisinkomen tot afschaffing van het sociale stelsel zou leiden, doordat rechtse politieke krachten er mee aan de haal gaan …