Duitsland, Mein Grundeinkommen verloot basisinkomens

Overal  zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het Duitse Mein Grundeinkommen waar inmiddels ruim 360 mensen een jaar lang een basisinkomen van € 1.000 hebben ontvangen.
Zie hier het gehele overzicht van experimenten etc.

Welk land, stad of streek?
Het is een Duits initiatief, maar het staat open voor iedere bewoner van de wereld.
Er is ook een Nederlandse variant geweest, zie onderaan.

De initiatiefnemers en hun doelstelling?
Het doel is om te onderzoeken wat er gebeurt als je de middelen hebt om je doelen te realiseren in plaats van alleen te moeten werken voor je levensonderhoud.
De ondernemer Martin Bohmeyer heeft in 2014 het initiatief genomen om via crowdfunding middelen te krijgen voor het verloten van basisinkomens. Zie hun website voor meer informatie.

Doelgroep en de omvang van die doelgroep?
Op dit moment zijn er ruim 250 personen die een lot hebben gewonnen om een jaar lang basisinkomen te ontvangen.

De looptijd
De looptijd voor de deelnemer is 1 jaar. Hij of zij ontvangt dan totaal € 12.000.

De hoogte van het basisinkomen, condities voor verstrekking?
Het gaat om € 1.000 per maand, gedurende 1 jaar.  Er zijn geen condities.

Hoe wordt het gefinancierd?
Financiering via crowdfunding. Het bedrag voor de ruim 360 deelnemers is bijeengebracht door bijna 150.000 donateurs.

Is er een onderzoek aan gekoppeld en wat is de methode?
Geen informatie over een onderzoek gevonden. Wel worden verhalen van deelnemers gepubliceerd. Met deze opzet is het niet mogelijk om iets macro-economisch te zeggen over de effecten van een basisinkomen. Je kunt natuurlijk wel kwalitatief onderzoek doen naar de effecten op de deelnemers. Zie een artikel daarover: 1000 Euro Grundeinkommen. Was haben die Menschen damit getan?.
Ook is in januari 2019 een boek verschenen, zie een bericht daarover op onze website Was würdest du tun? Boek van het Duitse initiatief Mein Grundeinkommen.

Een Nederlandse variant via OnsBasisinkomen.
In Nederland heeft de Groningse Stichting MIES onder de naam OnsBasiskomen een zelfde actie op touw gezet, helaas met minder succes dan in Duitsland.
Er zijn twee basisinkomens verstrekt, daarna is het initiatief gestopt wegens gebrek aan inkomsten. Het nog aanwezig bedrag is gedoneerd aan de Duitse organisatie.
Zie een bericht op de VBi-website over o.a. deze twee basisinkomens.

Bronnen

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018
Laatste bewerking juli 2019
Correcties en aanvullingen welkom via ons contactformulier