DWARS tegen basisinkomen!

Balkenende-IV is gevallen, en nieuwe landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn inmiddels uitgeschreven. Op 9 juni 2010 zal Nederland naar de stembus gaan in wat spannende verkiezingen beloven te worden. In aanloop naar de verkiezingen zal er veel moeten gebeuren, DWARS, de jongerenafdeling binnen moederpartij GroenLinks. Zo is er op een buitengewoon congres op 11 april 2010 het eigen politiek programma van DWARS voor de komende vier jaar vastgesteld .
Hierbij zijn de amendementen die waren ingediend door DWARS Nijmegen over invoering van het basisinkomen door het congres van tafel geveegd. Lees zelf welke redenen hiervoor zijn aangevoerd.
2.1 Ingedient door: DWARS Nijmegen
Oude tekst:
Er komt een basisinkomen: de overheid verschaft iedereen zonder voorwaarden en tegenprestatie een inkomen. Op lange termijn streeft DWARS naar een basisinkomen voor iedereen. Veel bestaande uitkeringen, zoals de AOW en de studiefinanciering, worden hierdoor overbodig en kunnen worden afgeschaft. Tot de tijd dat dit ingevoerd wordt streeft DWARS ernaar onze verzorgingsstaat om te bouwen tot een participatiestaat waarin iedereen mee kan doen.
Amendement: Schrappen
Advies: Positief
Mensen die zelf in hun onderhoud kunnen voorzien hebben geen basisinkomen nodig. Tegenover een inkomen dat door de gemeenschap (de overheid) wordt uitgekeerd mag best een tegenprestatie verlangd worden, als dat mogelijk is. We gaan niet mensen subsidieren die op hun luie reet gaan zitten. Tot slot plaats je jezelf buiten elke politieke discussie over hervorming van de verzorgingsstaat als je dogmatisch voor een basisinkomen pleit. 
3.14 Ingediend door: Dwars Nijmegen
Oude tekst:
Studiefinanciering en collegegeld worden afgeschaft. Studenten kunnen met het basisinkomen in hun levensonderhoud voorzien. Als er geen basisinkomen komt krijgen studenten een maandelijkse uitkering (€ 500) die ze later via een academicitaks (5 procent extra belasting op hun inkomen) terugbetalen.
Amendement: [vervangen door]
Studiefinanciering en collegegeld blijven behouden. Er komt geen studietax. Studenten, die veel gaan verdienen betalen dit al terug via de reguliere belastingen.
Advies: Negatief
Onderwijs is in het belang van de samenleving en dient door de samenleving als geheel opgebracht te worden. Studiefinanciering is echter geen geld voor onderwijs, maar voor studenten zelf. Studenten die vaak nah un studieleven veel meer gaan verdienen. Door studenten via een academicitax zelf hun studieloon terug te latyen betalen verkrijg je vier grote voordelen: 1) het stelsel van studiefinanciering wordt nivelerend: sterkste schouders dragen zwaarste lasten. 2) het begrotingstekort wordt teruggedrongen waardoor onze generatie met een minder grote staatsschuld zit 3) de bakker betaald welliswaar wel mee aan het onderwijs van zijn advocaat, maar hoeft niet bij te dragen aan zijn financiering 4) in tegenstelling tot bij een sociaal leenstelsel wordt leenangst en daarme beperkte toegankelijkeheid tot het onderwijs tegengegaan.
3.15 Ingediend door: bestuur
Oude tekst:
Studiefinanciering en collegegeld worden afgeschaft. Studenten kunnen met het basisinkomen in hun levensonderhoud voorzien. Als er geen basisinkomen komt krijgen studenten een maandelijkse uitkering (€ 500) die ze later via een academicitaks (5 procent extra belasting op hun inkomen) terugbetalen.
Amendement: [vervangen door]
Studenten krijgen maandelijks een studieloon van rond de 700 euro per maand. Dit loon wordt via een ademicitaks, die een percentage bovenop inkomensbelasting zal bedragen, terugbetaald aan de staat. De hoogte van de taks kan veranderen afhankelijk van de studieduur.
Toelichting: DWARS is geen CPB en de exacte cijfers van het plan zijn dan ook niet geheel te voorspellen.