Dynamisch Nederland intuitief achter Basisinkomen

dynamischnederlandEr is een nieuw initiatief gestart onder de naam “Dynamisch Nederland”. D

e mensen achter Dynamisch Nederland vinden dat het antwoord op onze huidige situatie is:

“Samenwerken vanuit eigenheid!”  Ook voor het Basisinkomen is plek ingeruimd!

Dynamisch Nederland is een initiatief dat is ontstaan uit een diep gevoelde wens, de intuïtie dat het mogelijk moet zijn om in Nederland op een welvarende manier te leven in welzijn en welbevinden. Het moet mogelijk zijn dat alle mensen die in Nederland leven daar op een gelijke en gelijkwaardige manier aan deelnemen, in meedelen, aan meedoen.

De mensen achter het initiatief, die het kernteam vormen, zijn overtuigd van de gedachte dat mensen meer gelijkenissen hebben dan dat zij verschillend zijn. Alle mensen willen vrede, veiligheid, eten, slapen, hun geliefden gelukkig zien. Daarnaast zijn de verschillen die ons van elkaar onderscheiden van een veel geringer belang. Door samen te doen wat wij samen delen, kunnen we meer tijd en aandacht besteden aan wat ons speciaal maakt.

Samenwerken vanuit eigenheid is de ondertitel van het initiatief.

Het kernteam achter Dynamisch Nederland heeft een duidelijke visie op wat wel zal bijdragen aan het welzijn, welbevinden en de welvaart en wat daar disfunctioneel voor is. In de onderstaande kernbegrippen wordt dat tot uiting gebracht.

  1. De mens centraal
  2. Zekerheid van levensonderhoud (b.v. Basisinkomen)
  3. Duurzaamheid van binnenuit, in balans met onszelf
  4. Zelfhelend vermogen steunen en stimuleren
  5. Talentontwikkeling
  6. Directe Echte Democratie
  7. Gemeenschap Gestuurde Overheid
  8. Transparantie gekoppeld aan Bewustzijn en Verantwoordelijkheid
  9. Keuzevrijheid – Zelfbeschikking – Autonomie
  10. Handelen vanuit Eenheidsbewustzijn – Samenwerking op basis van Competentie

 

Lees meer op de website: http://www.dynamischnl.nl/