€ 30.000 voor elke Belg van 25 jaar om in hun toekomst te investeren

De politieke partijen begin zich te roeren bij onze zuiderburen nu er over ruim een jaar weer verkiezingen op stapel staan.
Wilfried Raus vertaalde een tekst met fragmenten gerelateerd aan basisinkomen van een uitzending van de RTBF.

Nu de volgende verkiezingen in België gepland staan voor 2024, beginnen de partijen zich te profileren en hun programma’s verder uit te werken. Onderstaand fragmenten uit een uitzending van de RTBF op 5 juni 2022 om    18:07  en 21:14 uur.

€ 30.000 voor elke jongere van 25 jaar om in hun toekomst te investeren:  Ecolo lanceert een voorstel voor een solidair universeel kapitaal. 

De partij Ecolo heeft een sociaal congres gehouden in Brussel. “ voorwaarden voor een waardig bestaan, bescherming en ontplooiing” maakten deel uit van de thema’s van het congres. In deze context heeft de ecologische partij meerdere voorstellen gedaan, waaronder een voorstel voor een “universeel kapitaal van solidariteit“, een bedrag van € 30.000 toe te kennen aan elke jongere van 25 jaar als een sokkel voor de start van het leven.

Kosten: € 2,5 miljard euro.

Deze maatregel zou 2.5 miljard per jaar kosten en zou gefinancierd worden met een belasting van  1 %  op een percentage van de rijkste Belgen waarmee het herverdelende karakter verzekerd wordt.  “1% van de rijkste Belgen bezitten € 660 miljard euro”, zo verklaarde Rajae Marouane, medevoorzitter van Ecolo in een uitzending van de RTBF. Zij voerde hier nog aan toe dat de Katholieke Universiteit van Leuven had uitgerekend dat één procent belasting op dit kapitaal € 6 miljard zou opleveren.

“Ons voorstel is om de helft van deze som aan de jongeren te besteden”, zo verklaarde ze toen zij dit voorstel onthulde in de DH: “om projecten op te starten, een opleiding te volgen , om te investeren in een eerste goed voor huisvesting”
Het voorstel werd medegedeeld aan de activisten tijdens het congres dat in Brussel gehouden werd. Het betreft, aldus Rajae Mouane  in een interview voor de RTBF,  “een voorstel ter ondersteuning van de start van jongeren in het leven, voor huisvesting, met een herneming van een studie, als start-up, om een begin te maken“. Het is “een oplossing voor diegenen die niet via papa, mama of iemand anders gesteund worden“.
Volgens Ecolo zou deze maatregel ten goede komen aan ongeveer 125.000 jongeren van 25 jaar.

Geld reserveren voor jongeren: ook bij andere partijen wordt hier over nagedacht

Het voorstel van Groen wordt toegevoegd aan dat van andere partijen.
De voorzitter van de PS,  Paul Magnette verdedigt het idee van een basisinkomen voor jongeren van 18 tot 25 jaar.
Het voorstel van de voorzitter van de MR, George-Louis Bouchez- voor een “jeugd kapitaal” van € 25.000 voor de 18 tot 25-jarigen benadert  nog meer het voorstel van Ecolo, maar is voorlopig nog afhankelijk van een studie met betrekking tot de verwerving van een eerste goed of de opstart van een commerciële activiteit.
De “Engagés”,  van hun kant verdedigen een maandelijks inkomen van € 600 voor  elke burger vanaf 18 jaar.

Huur, btw, werk: de andere voorstellen van Ecolo

Uit het sociaal congres van Ecolo zijn ook voorstellen gekomen voor een huurtoeslag, verlaging van de btw op fruit en groenten, en voor een sabbatjaar voor elke arbeider in de loop van zijn carrière. “ Opdat iedereen een florerend leven zou kunnen leiden, volstaat het niet het geld maar ook de tijd collectief te herverdelen”, aldus de medevoorzitter Jean-Marc Nollet. Deze voorstellen zullen verder uitgewerkt en opgenomen worden in het programma van de partij voor de verkiezingen van 2024. Ecolo heeft bovendien opnieuw de intentie uitgesproken voor de afschaffing van de wet van 1996 “die de salarissen en de financiering van de sociale zekerheid ketent“ . De Groenen werken ook in het parlement en bij de regering aan een belastingkrediet voor de lage- en midden inkomens.

Vertaling door Wilfried Raus, oktober 2022

Bron: 30.000 euros pour chaque jeune de 25 ans à investir dans leur avenir : Ecolo propose un capital universel de solidarité.
Zie ook Belgische regeringspartijen omarmen basisinkomen (maar voor wie en hoe hoog?)