Een onvoorwaardelijk basisinkomen in utopisch perspectief

hansjekaltcover Het schrijven van utopieën is van alle tijden. Filosofen hebben door de eeuwen heen altijd nagedacht over de ideale samenleving. Wat is vrijheid, wat is gelijkheid, wat is rechtvaardigheid. Sommigen legden hun gedachten vast in de vorm van utopieën, anderen deden dat met het oog op reële uitvoerbaarheid. Een motivatie bij allen is dat armoede mensen tot slaaf maakt en dus uitgebannen moet worden.

Hansje Kalt analyseert de utopieën van zeven filosofen op de punten van filosofische argumentatie, het vooronderstelde mensbeeld waaraan een visie ten grondslag ligt op de menselijke natuur, en herverdeling van rijkdom. De in dit boekje behandelde filosofen stellen allen enigerlei vorm van een basisinkomen voor.

De jongste plannen voor een onvoorwaardelijk basis-inkomen voor iedereen kunnen worden geschaard in een zoektocht die al eeuwenlang aan de gang is om van een utopie tot een haalbare werkelijkheid te komen. Het zijn stuk voor stuk eerbare pogingen om een nieuwe vorm van vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit te bereiken. Interessant is de door Kalt in kaart gebrachte controverse door de eeuwen heen over de idee van een basisinkomen, die zich steeds weer opnieuw concentreert op de voorwaarden die men al dan niet aan het ontvangen ervan zou moeten stellen.

hansjekaltpasfoto

Hansje Kalt (1944) is socioloog en werkte als onderzoeker/adviseur en als onafhankelijk voorzitter. Later was zij jarenlang gemeenteraadslid in Amsterdam voor Amsterdam Anders/De Groenen. Kalt rondde onlangs haar studie politieke filosofie af aan de Universiteit van Amsterdam.

Een onvoorwaardelijk basisinkomen in utopisch perspectief (Boek) door Hansje Kalt 

Uitgever: de columnist ruudverdonck.nl
ISBN: 978-90-820225-1-3
copyright: J.C.Kalt, Amsterdam / decolumnist ruudverdonck.nl  2014
Boekhandel: Kirchner, Lelygracht 36, Amsterdam
Prijs: 16,90 euro
Kopen: http://boekhandelkirchner.nl/boeken?field_categorie=&field_search=9789082022513

Eerdere publicaties:
Lenen om te Sparen (UvA 1986, met P. Jansen),
brochure lk mag niet Klagen, (uiig. Amsterdamse Seniorenroad 1996).
Televisie-interviews en tv-documentaire (met Ch. Broom), i.o. Solto, Amsterdamse TV(1997).
Artikelen en columns in diverse tijdschriften.

maart 2014

Een onvoorwaardelijk basisinkomen in utopisch perspectief Boek omslag Een onvoorwaardelijk basisinkomen in utopisch perspectief
Nederlandstalig
J.C.Kalt, Amsterdam
basisinkomen
Kirchner, Lelygracht 36, Amsterdam
maart 2014
Paperback
97
http://www.mugweb.nl/nieuws/binnenland/basisinkomen-als-filosofisch-ideaal/
978-90-820225-1-3
16,90

MUG-voorzitter Hansje Kalt heeft een boek gepubliceerd waarin zij een lans breekt voor het basisinkomen. Kalt onderzocht voor haar boek de geschiedenis van het concept, onder verwijzing naar filosofen als Philippe van Parijs.

Hans Kalt, voormalig gemeenteraadslid voor Amsterdam Anders/De Groenen en voorzitter van stichting BBU/MUG Magazine, is stadssocioloog en filosoof. Zoals veel filosofen denkt zij na over de ideale samenleving, over begrippen als vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. Filosofen die daar modellen voor ontwikkelen worden utopisten genoemd, zonder dat daarmee is gezegd dat hun ideeën ‘onbereikbare utopieën’ zijn. Het basisinkomen is daarvan een goed voorbeeld. De Belgische econoom/filosoof die Kalt in haar boek aanhaalt, weet aannemelijk te maken dat een basisinkomen niet alleen haalbaar is maar ook een oplossing voor veel maatschappelijke problemen kan bieden. Hansje Kalt deelt die visie, zoals overigens in Nederland ook een prominent econoom als Herman Wijffels.

In haar boek Een onvoorwaardelijk basisinkomen in utopisch perspectief legt Kalt de utopieën van zeven filosofen uit. Alle zeven zijn ze voor een basisinkomen, in welke vorm dan ook. Kernboodschap: het basisinkomen is niet nieuw. Door de eeuwen heen hebben beschaafde samenlevingen een vorm van vergoeding voor levensonderhoud aan de bevolking aangeboden. Dat heeft voordelen: uitbanning van armoede en een gezondere, productievere en vrijere burgerij.