Een universeel basisinkomen, gefinancierd door een belasting op kunstmatige intelligentie

Robert Reich vindt dat er te weinig wordt nagedacht over de gevolgen van kunstmatige intelligentie (AI) op het werk.
Nadat bijna alle banen zijn overgenomen (inclusief die van de durfkapitalisten die AI financieren en de ingenieurs die het ontwerpen), wat zullen mensen dan precies doen om geld te verdienen?
Basisinkomen zou een oplossing kunnen zijn.

Kunstmatige intelligentie ( Artificial Intelligence, AI) raakt eindelijk de economie en de samenleving groots. De chatbot van Bing (Microsoft plant binnenkort een brede release) is in staat tot lange tekstgesprekken met een open einde over vrijwel elk onderwerp.

Het heeft ervoor gezorgd dat een Times- columnist ‘diep van streek, zelfs bang’ is geworden.
Google-ingenieur Blake Lemoine werd ontslagen nadat hij beweerde dat het AI-model van het bedrijf, LaMDA, “bewust” is.
Het zorgt ervoor dat professoren zoals ik zich afvragen hoe ze onderscheid kunnen maken tussen het schrijven van studenten op examens en het schrijven via AI.
Het zorgt ervoor dat mensen die online desinformatie waarnemen, bang zijn dat het de democratie zal ondermijnen. “Dit wordt het krachtigste hulpmiddel voor het verspreiden van desinformatie dat ooit op internet is geweest”, waarschuwde Gordon Crovitz, co-chief executive van NewsGuard, dat online desinformatie opspoort.
Het zorgt ervoor dat filosofen en biologen zich zorgen maken dat het uiteindelijk de mens zal vernietigen en de wereld zal overnemen (Hal? Ben je er nog?).

Maar een aspect waar we het niet genoeg over hebben, is het effect van AI op het werk.

We weten allemaal wat er gebeurde toen complexe machines voor het eerst banen gingen overnemen. Toen verving mechanisatie bekwame ambachtslieden. Vervolgens verving automatisering repetitieve taken die in softwarecode konden worden gestopt. Numeriek bestuurde werktuigmachines en robotica vervingen assemblagelijnen. Meer recent heeft de verwerking van big data veel analytisch werk vervangen.

Nu komt AI — dat bijna al het professionele werk zal vervangen.

In elke fase is de productiviteit (output per werknemer) dramatisch toegenomen, zodat er minder werknemers nodig waren om te bereiken wat er eerder was. Dit heeft de onderhandelingspositie van laaggeschoolde werknemers om hoge lonen te krijgen verminderd, terwijl de compensatie van mensen die de arbeidsvervangende technologieën produceren, is aangewakkerd.

We naderen nu een keerpunt wanneer de financiële opbrengsten voor AI-producenten de stratosfeer ingaan, zelfs als professionele banen verdwijnen.

Wall Street wordt gek van AI. Durfkapitalisten stoppen er honderden miljarden in, wat de waarderingen van startups opdrijft. De rally van Microsoft op Bing duwde zijn marktkapitalisatie naar meer dan $ 2 biljoen. Het aandeel van Alphabet zal naar verwachting meer dan 20 procent stijgen op zijn AI-investeringen.

Maar nadat AI bijna alle resterende banen heeft overgenomen (inclusief die van de durfkapitalisten die AI financieren en de ingenieurs die het ontwerpen), wat zullen mensen dan precies doen om geld te verdienen?

Of, om het wat kaler te zeggen, wie zal zich de wonderbaarlijke goederen en diensten kunnen veroorloven die door AI worden aangedreven als we geen inkomen meer hebben?

Mijn voorspelling: het zal de professionele klasse op hoog niveau zijn, inclusief topmanagers en financiële tovenaars, die aandringt op de meest voor de hand liggende oplossing: een gegarandeerd universeel basisminimuminkomen voor iedereen, gefinancierd door een belasting op AI.

Basisinkomen als oplossing

Een universeel basisinkomen zou een mogelijke oplossing kunnen zijn om ervoor te zorgen dat individuen een basisinkomen hebben om zichzelf en hun gezin te onderhouden. UBI is een systeem waarbij elke burger of inwoner van een land een regelmatige, onvoorwaardelijke som geld ontvangt van de overheid, ongeacht hun arbeidsstatus. Het doel van UBI is om individuen voldoende inkomen te bieden om in hun basisbehoeften te voorzien, zoals voedsel, onderdak en gezondheidszorg.

(De laatste alinea hierboven is volledig gegenereerd door ChatGPT. De rest van deze tekst kwam van mijzelf.)

Robert Reich, maart 2023
vertaald via Google Translate
Bron: AI’s biggest impact? (ook audio)

Robert Reich was in de VS minister van arbeidszaken bij president Bill Clinton.
Hij publiceert op zijn website. En je kunt je abonneren op een nieuwsbrief.
Hij legt daar uit waar macht in ons systeem ligt – en hoe het wordt gebruikt en misbruikt.