Een waarschuwing voor Europa: Begin snel aan een basisinkomen!

default_en-Rights-Poverty-1Op 21 en 22 februari heeft in het gebouw van de Raad van Europa in Straatsburg een conferentie plaats gevonden over Armoede en Ongelijkheid in de Mensenrechtenmaatschappij. Voorstellen voor een inclusieve samenleving.[1]

De Conferentie werd geopend door Thorbjorn Jagland, Secretaris Generaal van de Raad van Europa. In zijn praatje bleek hij enigszins voorstander van een basisinkomen, alhoewel zijn lichaamshouding aangaf dat hij daar niet volmondig voor zou uitkomen.
Echter, het hoofd van de Unit “Socal Cohesion, Research and Early Warning Division”[2] mevrouw Gilda Farrel was positiver. Zij heeft met haar team in drie jaar tijd deze conferentie voorbereid. In haar team zaten twee mensen van BIEN (Basic Income Earth Network), Yannick Vanderborght en Louise Haagh. Farrel bleek later, toen wij haar op de zaterdag interviewden met het filmteam van het ECI-UBI een groot voorstander van het Onvoorwaardelijke Basisinkomen. Echter op de vraag of zij ambassadrice wilde worden voor het UBI moest zij (niet van harte) ontkennend beantwoorden, vanwege de politiek implicaties die dat teweeg zou brengen. Dit is wel vaker het geval met politieke kopstukken hebben we gemerkt.

planken-lambrechts
Planken en Lambrecht – bij Raad van Europa

Wij van de vereniging basisinkomen (Ad Planken, Leon Segers, Robin Ketelaars, en uit België Christine Lambert)  waren hoogst verbaast van het hoge “basisinkomengehalte” van de conferentie. Deze was doorspekt met de term basisinkomen. Uit de meest onverwachte hoeken hadden sprekers het er over. Het ziet er naar uit dat de “Early Warnings Division” het basisinkomen op de juiste tijd heeft ontdekt. Europa is klaar voor een basisinkomen, altans de Raad van Europa.
Het is te veel om hier een heel verslag te geven van wat er allemaal is gezegd, maar de topper was toch wel Guy Standing, die er volop voor gaat. Tevens Fintan Farrel van de parapluorganisatie EAPN die vecht tegen armoede in sociale uitsluiting benadrukte dat de strijd voor minimum inkomen en de strijd voor basisinkomen elkaar kunnen versterken om armoede en uitsluiting te bestrijden. Anna Coote van de New Economics Foundation gaf een aantal tips voor een nieuwe economie, waaronder een werkweek van 21 uur maximaal!

De conferentie werd georganiseerd door Social Cohesion Research and Early Warning Division [2]

SUMARY VAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE CONFERENTIE:

  • Analyseer de huidige situatie en poor problemen/ obstakels op in de strijd tegen armoede en ongelijkheid (grenzen van de juridische en democratische mechanismen om ervoor te zorgen dat er rekening gehouden met de stemmen van de mensen die in armoede leven, wijzigingen in de herverdeling beleid, enz.);
  • Formuleer concrete voorstellen om vooruitgang te boeken in de strijd tegen de armoede, rekening houdend met de noodzaak om de stem van elke persoon zijn, om beter te benutten en te delen middelen om verspilling te voorkomen en zorgen voor een meer gelijke toegang tot hen, in een perspectief van goed- welvaart voor iedereen;
  • Uitwisseling en delen ervaringen, kennis en praktijken om innovatieve maatregelen ter bestrijding van armoede en ongelijkheid, gebaseerd op de concepten van gemeenschappelijke goederen, gedeelde verantwoordelijkheid en het vermijden van het afval middelen te implementeren.

De conferentie is opgenomen op video en is te bekijken via http://www.youtube.com/user/SocCohesionCoE

Auteur: Robin Ketelaars

[1]  “Poverty and Inequality in Societies of Human Rights: the paradox of democracies – Proposals for an Inclusive Society” http://rights-poverty.eu/conference/ meer over social inclusion: http://books.google.nl/books/about/The_Inclusive_Society.html?id=TaRzQgAACAAJ

[2] http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/default_en.asp