Eerlijk zullen we alles delen!

eerlijk

eerlijk

 

 

 

Is het eerlijk om de beloofde koopkrachtverbetering voor ‘iedere’ Nederlander uit te drukken in één percentage? Joop Böhm ging eens wat koopkrachtplaatjes omrekenen in harde euro’s en viel om van verbazing.

 

 

Voor verbetering van de koopkracht zal de gemiddelde Nederlander er gemiddeld 1,5% op vooruit gaan, beloofde de regering op Prinsjesdag 2018.

Maar waarom is dit uitgedrukt in een percentage? Waarom niet in een bedrag? De begroting heeft een forse lastenverzwaring voor de burger in petto. Die lastenverzwaring is er voor iedereen, arm en rijk. En het bedrag van die lastenverzwaring verschilt niet zoveel of je nu arm bent of rijk.

Bovendien hebben de zwakkeren in de samenleving recht op bescherming door de overheid. Is het dan niet rechtvaardig om iedere volwassene een gelijk deel uit te betalen van het daarvoor beschikbare geld? Een soort negatieve inkomstenbelasting oftewel een eerste stapje naar een universeel basisinkomen?

Op jaarbasis zou daar voor iedere volwassene rond 500 euro voor beschikbaar zijn. Waarom kan iemand die rijk is aanspraak maken op een groter deel van “de koek” dan iemand die moet sappelen om rond te komen?

In het AD van woensdag 19 september 2018 kom ik (JB) de volgende voorbeelden tegen. Verdient u in 2018:

  • bruto 18.000 euro dan gaat u er 20 euro op achteruit in 2019;
  • bij bruto 35.000 euro gaat u er 390 euro op vooruit;
  • bij 60.000 euro is het voordelig verschil 1.075 euro;
  • en bij 100.000 euro is dit verschil zelfs opgelopen tot 1.375 euro.

 

In procenten is dit respectievelijk: – 0,2%, + 1,8%, +3,0% en +2,4%.

Een schrijnende reeks wanneer we bedenken dat “de gemiddelde Nederlander” er 1,5% op vooruitgaat!

Naar mijn mening is dit beleid in strijd met het eerste lid van artikel 20 van de Grondwet, dat bepaalt: “De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.” Bovendien bepaalt artikel 1 van de Grondwet dat iedereen voor de wet gelijk is!

Men hoeft geen “Bartjens” te heten om te kunnen inzien dat met het huidige beleid de welvaart niet wordt gespreid. Integendeel. Het werkt de ongelijkheid in de hand. Dat is funest voor onze samenleving. De vermogensongelijkheid in ons land is al een van de grootste ter wereld. Daar moet dringend paal en perk aan gesteld worden!

Joop Böhm, Amersfoort
21 september 2018