Eerste algemene verzoek voor Contributie 2017

Beste leden,

Het lijkt wellicht nog niet zo lang geleden dat u de contributie heeft betaald over 2016.
Of.. misschien toch wat langer geleden als u er nog niet aan toegekomen bent om u contributie over 2016 te betalen.
In het laatste geval wil ik u verzoeken om dat zo spoedig mogelijk alsnog te doen.
Dan zit er in ieder geval nog wat tijd tussen de betaling en het moment dat u van mij een oproep krijgt om voor 2017 de contributie te gaan betalen.
Eind maart wil ik namelijk de eerste algemene oproepen versturen aan alle leden afzonderlijk. Eventuele vroege betalers voor 2017 zal ik daarbij natuurlijk uitsluiten. Mijn oproep is met name bedoeld voor leden die graag even een herinnering ontvangen. Dat laatste is in voorgaande jaren helaas nooit gebeurd met als gevolg dat ik menige reactie ontving van leden die verbaasd waren dat er contributie betaald diende te worden. Tja, dat hoort bij het lidmaatschap van de vereniging en dat zijn we de afgelopen jaren wellicht als vereniging vergeten duidelijk te vertellen.

Voor alle leden die nu gelijk aan de slag willen gaan om hun contributie over te maken nog even de gegevens:

  • Het lidmaatschapsbedrag is € 36,- per jaar
  • Mensen met een minimum inkomen betalen € 12,- per jaar.
  • Zij die een inkomen van tweemaal modaal of meer hebben worden verzocht om jaarlijks € 60 over te maken
  • Wie meer kan bijdragen vragen wij dit zo veel als mogelijk te doen.

Met je bijdrage ondersteun je het idee van een basisinkomen. Het lidmaatschap van de vereniging geeft je stemrecht op de vergaderingen, het recht op deelname aan alle discussies en toegang tot de ledenforums.

Het rekeningnummer van de Vereniging Basisinkomen is:
IBAN: NL52TRIO 0391 2270 68, BIC: TRIONL2U

Alvast mijn hartelijke dank voor uw bijdrage.

PS : Wist u dat de actie nog steeds loopt waarbij de eerste 20 nieuwe leden een gratis exemplaar van het boek ‘Gratis Geld’ van Rutger Bregman ontvangen. Voor details verwijs ik naar de website van de vereniging via deze link: https://basisinkomen.nl/gratis-boek-gratis-geld-vereniging-basisinkomen/

Marten Kramer
Penningmeester
februari 2017