Energiearmoede bestreden met theoretische onzin!

Willem verbaast zich over de onzinnige manieren waarop de regering probeert de energiearmoede te bestrijden. Theoretisch onzinnige benaderingen die verkeerde effecten hebben. Begin eindelijk eens met basisinkomen!

Willem begint een beetje moedeloos te worden. De schokkende beelden uit de Oekraïne, de machteloosheid, Poetin, de kans op een 3e wereldoorlog, enz. Zoals velen, slapeloze nachten.

Het is natuurlijk geen vergelijk de problemen in de Oekraïne en de probleempjes van Willem. Energiearmoede. Willem is heel bang voor zijn nieuwe termijn bedrag van de energierekening. Deze nog niet ontvangen, maar ja, een variabel contract. Als de gasprijs met 80% is gestegen, mag je er van uitgaan dat je maandtermijn verdubbeld. Willem weet écht niet hoe hij dit binnen zijn huishoudboekje moet oplossen. Als het een verdubbeling wordt, gaat dat € 1.200/€ 1.500 per jaar zijn.

Willem heeft er alles aan gedaan om het verbruik te laten dalen. De thermostaat niet hoger dan 19 graden, met een dekentje op de bank TV kijken, gordijnen opgehangen voor alle buitendeuren en trappengat enz. Gelukkig hebben we een zachte winter. Willem was al zuinig met energie, gelukkig een goed geïsoleerde woning. Volgens het maandoverzicht zit ik nu gemiddeld 40% lager in gas verbruik. Gelukkig!

Vanuit de overheid zijn nu allerlei maatregelingen verkondigd, om vooral arme gezinnen financieel bij te staan. We begonnen met € 200 energie bijdrage en dit is inmiddels opgelopen naar € 800. Gelukkig!

Maar er klopt iets niet aan de manier van denken volgens Willem. Vertaalde theoretische onzin. Reken even mee: de korting op energie kost de schatkist 3 miljard. Er zijn 1.5 miljoen arme gezinnen, dat zou dus € 2.000 per arm gezin zijn. Dus € 2.000 minus € 800……waar blijft die € 1.200? Natuurlijk……..in de portemonnees der rijkeren.

Nog zo’n stukje theoretische onzin. Gemeenten moeten “opzoek” naar de arme burgers. Immers lang niet iedereen met een laag inkomen is bij de gemeenten bekend. Wat wél bekend is dat ruim 120 duizend mensen wel in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van gemeenten, maar dit zelf niet weten en erger, nog niet durven te vragen. Bang dat gemeenten hun extreme controle systeem op hen loslaten. Te beginnen met inzien van de bankafschriften en het verantwoorden van je uitgaven.

Willem krijgt regelmatig informatie/nieuwsbrieven van het Sociaal Domein. Vaak met zijn conclusie: theoretische onzin.

Kijk wat het advies is voor gemeenten om die € 800 energie compensatie op de juiste plek te krijgen. Schrik niet!
Energietoeslag 2022 | Handreikingen en modelteksten.
Lees even de handreiking. Dus je hebt 52 pagina’s nodig om op de juiste manier deze wet uit te voeren?

Bedenk dit is een advies! Gemeenten mogen van dit advies afwijken. Daar gaan we weer 345 gemeenten, 345 eigen regeltjes.

Het wetsvoorstel Eenmalige energietoeslag lage inkomens 2022 is op 15 maart 2022 gepubliceerd. De energietoeslag is een vorm van categoriale bijzondere bijstand. De gemeente heeft de beleidsvrijheid om te bepalen hoe zij de energietoeslag precies vormgeeft.

Simpele Willem. Stel nu dat we deze vergoeding via de Belastingdienst hadden gedaan. Een gezin met een inkomen tussen de 15-20 duizend bijvoorbeeld € 1.200 compensatie, een gezamenlijk inkomen van 20-25 duizend € 800, een inkomen van 25-30 duizend € 500 De Belastingdienst ként alle gezinsinkomens, hebben alle gegevens incl. bankrekeningnummers enz. Of is Willem iets te simpel?

Nog zoiets wat Willem omschrijft als theoretische onzin.

Willem las het bericht dat de BTW op gezond eten van 9% naar 0% gaat. Dit is bedoeld om de armen gezonder te laten eten. Goed idee zou je zeggen.
BTW-verlaging op groenten en fruit in 2022? Oh nee toch niet!

Maar reken even mee, stel: we hebben twee gezinnen met 5 personen. Het arme gezin besteedt € 100 per week aan boodschappen, waarvan € 10 aan gezond eten, het rijke gezin besteed € 250 per week aan boodschappen, waarvan € 75  aan gezond eten (biodynamisch, regelmatig vis, onbespoten, vegetarisch, exoten, noten enz.) Dan is de BTW besparing voor het arme gezin € 0,90 voor het rijke gezin € 6,75 Het doel was de arme mensen gezonder te laten eten……..die besparing van €  0,90 wordt dus een extra zak diepvries patat! De rijkeren zullen zeggen; “Ik merk wel dat het goedkoper is geworden.”

Willem kon zo gauw niet vinden wat dit “grapje” de maatschappij gaat kosten. Waarschijnlijk honderden miljoenen. Zou het dan niet handiger zijn om die 1,5 miljoen armen gewoon meer geld te geven?

Over boodschappen gesproken. Normaal deed Willem zijn boodschappen voor rond de € 20, de laatste tijd kom ik steeds hoger uit € 23/€ 24.  Alleen al een pondspak koffie is 20% duurder dan vorig jaar. Vanuit de berichtgeving zijn we er nog lang niet. Brood waarschijnlijk 2x zo duur. De inflatie zou wel eens boven de 5% kunnen komen. Voor Willem is dat minimaal € 50 per maand. Het trieste is dat voor Willem en vele armen € 50 het weekbudget is. Voor de beleidsmakers van theoretisch onzin is € 50 een fooi.

Het laatste theoretisch onzin verhaal in deze blog.
Methodisch Reflecteren, doe jij al mee?
Wat staat daar nou? Methodisch Reflecteren. Willem heeft geen idee wat dat betekend. Maar is wel bedoeld voor de “professionals” in het Sociaal Domein. Dat zijn dus de hulpverleners om Willem op zijn 64e aan het werk te krijgen.

Willem heeft maar even Gegoogled.
Wat is methodisch reflecteren?
Stel oordelen over jezelf uit, kijk eerst wat er gebeurde voor dat je hier een waarde aan geeft. Reflecteer op een methodische manier, bijvoorbeeld door een lijstje vragen te doorlopen of het reflectiemodel te gebruiken. Reflecteer niet alleen op probleemsituaties maar ook op succeservaringen.

En nu begrijpt Willem er helemaal niks meer van. U, de lezer wel? Je zou maar een hulpverlener tegenover je hebben die jouw situatie methodisch gaat reflecteren. Zo’n training kost natuurlijk wel een paar centen. Willem vraagt zich wel af of dit de afstand met de leefwereld juist vergroot, terwijl het tegenovergestelde de bedoeling is. Toch?

Willem kan zich niet aan de indruk onttrekken dat theoretische onzin een verdienmodel is. Immers onzin is veel werk, met andere woorden bullshit banen.

Met dit soort voorbeelden wordt Willem steeds meer overtuigd van het basisinkomen. Met een basisinkomen gaan er veel bullshit banen verdwijnen. Jammer voor hen, maar het gaat de maatschappij vele, vele miljarden opleveren!

Willem de Graaff, maart 2022.

PS: over het onderstaande geeft Willem geen mening. Dat mag de lezer zelf doen. Zinvol of onzin?
Armoedeagenda Rotterdam gereed.