6e “Opheldering van de definitie van het basisinkomen” Open Forum #CBID

di 28 jun 2022, 14:30

Malcolm Torry presenteert zijn paper met de titel “Basic Income: A short history of the idea”.  Een verkorte geschiedenis van het idee Basisinkomen via Zoom.Datum/Tijd
Date(s) - di 28 jun 2022
14:30

0 Download event: iCal

Categorieën


Bien organiseerd voor de 6e keer het CBID (“Clarification of the Basic Income’s Definition”) via een Open Forum alwaar Malcolm Torry zijn paper zal presenteren met de titel “Basic Income: A short history of the idea”.  Een verkorte geschiedenis van het idee Basisinkomen.
Na afloop is er een discussie. Het forum is te volgen via Zoom.

Aanvang 14:30 ( 12.30 GMT – 1.30 PM London)

Samenvatting :

Een basisinkomen is ‘een periodieke contante betaling die onvoorwaardelijk aan iedereen wordt geleverd op individuele basis, zonder inkomenstoets of werkvereiste’ (Basic Income Earth Network [BIEN]). Dat is het altijd: maar binnen die definitie is er de afgelopen twee eeuwen een aanzienlijk aantal varianten geweest – in relatie tot hoe vaak, hoeveel, aan wie, enzovoort. In dit artikel worden die varianten en de redenen daarvoor onderzocht, zowel historisch als in de context van het levendige mondiale debat van vandaag.

De paper zal ook ingaan op de belasting- en uitkeringsregelingen die soms worden beschouwd als varianten van het basisinkomen, maar dat in feite niet zijn, en zal kort hun geschiedenis schetsen, hun relevantie voor de geschiedenis van ideeën over het basisinkomen, en hun relatie tot het huidige debat. .

De volledige paper is beschikbaar  en als PDF te downloaden

Het forum wordt gehouden via Zoom. Iedereen is welkom. Stuur voor de Zoomlink  een e-mail naar: cbidbien[et]gmail.com . De voertaal is Engels.

De “Clarification of the Basic Income’s Definition” (CBID) werkgroep is een officiële werkgroep van BIEN opgericht door de BIEN General Assembly 2019 gehouden in Hyderabad, India. Het 1 e , 2 e en 3 e open forum werden gehouden tijdens BIEN Congress 2021 in Glasgow, het 4 e open forum werd gehouden in oktober 2021 en het 5 e werd gehouden in april 2022.