Experimenten zijn te kleinschalig om de echte effecten van een basisinkomen te kunnen inschatten

Je kunt uit overtuiging kiezen voor een ander sociaal systeem, waarin sociale zekerheid los wordt gemaakt van de arbeidsrelatie.
De afschaffing van de slavernij en de invoering van de AOW is ook gebeurd omdat men dat noodzakelijk vond, zonder dat er eerst is geëxperimenteerd.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Experimenten zijn te kleinschalig om de echte effecten van een basisinkomen te kunnen inschatten

Toelichting tegenwerping
Experimenten met een basisinkomen kunnen nooit goed haar echte impact simuleren, omdat effecten op prijzen/loon en dergelijke in een kleine pilotomgeving niet zullen optreden. Daarom kunnen we nooit precies weten wat een basisinkomen zal doen, en is het risico van rampspoed te groot om het in te voeren.

Weerlegging tegenwerping
De experimenten die in 2017/2018 door Nederlandse gemeentes worden uitgevoerd,  inderdaad kleinschalig en betreffen eerder regelarme bijstand dan basisinkomen. Conclusie uit deze experimenten hebben daardoor maar een beperkte reikwijdte.
We zien op dit moment in andere landen grotere experimenten, zoals in Finland, Canada, India en Kenia. Zie hier een redelijk compleet overzicht met veel exerne links.
Ook daarvan is de betekenis voor Nederland waarschijnlijk beperkt.

Het zou nuttig zijn een aantal goede experimenten te ontwerpen voor de grootste onbekendheden in de te verwachten effecten van het basisinkomen. Maar ook dan geldt dat elk experiment met sociale wetgeving grensproblemen en onvoorziene effecten heeft.
Ook een degelijk opgezet onderzoek met simulaties of dergelijke technieken is zinvol.

Maar er er is ook een andere benadering denkbaar. De afschaffing van de slavernij en de invoering van de AOW is indertijd gebeurd  omdat men dat noodzakelijk vond en zonder dat er eerst is geëxperimenteerd. Je kunt dus ook uit overtuiging kiezen voor een ander sociaal systeem, waarin sociale zekerheid los wordt gemaakt van de arbeidsrelatie.


Argument Jt6
Invalshoek Procedures en instituties

Oorspronkelijke publicatie op deze website in 09. Bezwaren basisinkomen: Procedures en instituties