Financiële veiligheid zou een zorg moeten zijn van de overheid

Financiële veiligheid is een zorg van de overheid, meent Joop Böhm. Armoede kan voorkomen worden door de invoering van een universeel basisinkomen!

veiligheid

veiligheid

 

 

Met instemming citeert Joop Böhm de lector Armoede Interventies en schrijver van een artikel in het AD, Roeland Geuns, die vindt dat financiële veiligheid een zorg zou moeten zijn van de overheid. Wat een krachtig pleidooi voor het universeel basisinkomen!

 

 

 

De geloofwaardigheid van de politiek is zoek. Onze democratie wankelt. Over het omstreden kabinetsbesluit om de dividendbelasting af te schaffen zegt Jan Terlouw, democraat in hart en nieren: “Als 85 procent van de bevolking het niet wil en het niet in de verkiezingsprogramma’s stond. Wat doe je dan met de geloofwaardigheid van de politiek? Democratie betekent: de politieke macht berust bij de bevolking. Waar is die politieke macht als zo’n grote meerderheid het niet wil en het wordt toch doorgezet?”

Het is al veel langer duidelijk dat in ons land de bevolking de grip op de politieke macht aan het ontglippen is. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) meldt dat 1 op de 10 Nederlandse kinderen in armoede leeft. Blijkens een artikel in het AD van donderdag 6 augustus jl. is het volgens Eurostat echter nog veel erger, namelijk 1 op de 6. Dergelijke grote verschillen bij het vermelden van ‘feiten’ zijn een teken aan de wand.

Als armoede voorkomt in een welvarend land is dat een teken dat de overheid verzuimd heeft de verdeling van de welvaart in goede banen te leiden. Dat is erg! Maar erger nog is het wanneer de overheid willens en wetens armoede bevordert. Als de overheid armoede bevordert als prikkel om mensen te dwingen om betaalde arbeid te verrichten. Ik noem dat dwangarbeid! Dat is onfatsoenlijk, een beschaafd land onwaardig. Dat hoort niet te gebeuren in een democratische rechtsstaat.

Laten we hopen dat onze democratie zich binnenkort zal herstellen. Dat de politiek bij zinnen komt. Er zijn voldoende middelen om armoede te bestrijden, maar beter nog is het om armoede te voorkomen! Dat kan door het invoeren van een Universeel Basisinkomen (UBI) dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan.

In mijn streven naar een UBI voel ik me gesterkt door het artikel “Van armoedestress naar materiële veiligheid” dat dr. Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies bij het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) schreef voor het SociaalWeb. Hij stelt vast:

“Er is onder de lage inkomensgroepen sprake van een situatie waarin weinig perspectief bestaat op een structurele verbetering, noch op inkomensgroei noch op daling van de vaste kosten. De spanning tussen inkomen en uitgaven en daarmee het risico op betalingsachterstanden en schulden lijkt daarmee eerder een structurele dan een tijdelijke omstandigheid te zijn.”

Uiteindelijk komt hij tot de volgende slotsom: “Er zou erkend moeten worden dat het bieden van materiële c.q. financiële veiligheid een zorg voor ons allen moet zijn en dus van de overheid.”

Al komt in het artikel van Roeland van Geuns geen enkele keer het woord ‘basisinkomen’ voor, ik had zelf geen beter pleidooi voor het UBI kunnen verzinnen!

Joop Böhm
Amersfoort, 2 september 2018.

Foto: CC Pixabay, Sabine van Erp